Cevaplar.Org casino maxi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

Ders: 19. Söz, 10, 11, 12.Reşhalar İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Bilirsin ki: En ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hattâ eğer sana denilse: "Yarı ömrünü, yarı malını versen; Kamer'den ve Müşteri'den


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2018-06-08 23:19:25

Ders: 19. Söz, 10, 11, 12.Reşhalar

İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

*"Bilirsin ki: En ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hattâ eğer sana denilse: "Yarı ömrünü, yarı malını versen; Kamer'den ve Müşteri'den biri gelir, Kamer'de ve Müşteri'de ne var ne yok, ahvalini sana haber verecek. Hem doğru olarak senin istikbalini ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek." (Sözler, s:238)

Ben köylüyüm. Küçüklüğümde köye Poşalar(Kafkasya'dan gelen ve kendilerine Lom da denilen göçebe tacirler) gelirdi. Poşa kadınları fala bakarlardı. Köyün kadınları onun başına toplanırlardı. "Hele benim falıma bak" "Hele benim falıma bak" diye. Yahu bir poşa karısının başına merak toplarsa yani, merakla aya gidenlere, uzaya gidenlere bir şey dememek lazım. Merak oraya götürecek yani.

Ama bir de bak, Peygamberimiz(aleyhissalatu vesselam) ahiret alemine gitti, geldi. Oradan doğru olarak haberler veriyor, bu ay işi filan değil yani..Cenneti gördü, orada olanları gördü. Cehennemi gördü, yedi kat gökleri gezdi. Bu haberler merak edilmeye değmez mi?

*"Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki: Şu dünyevî istikbal, ona nisbeten bir katre serab hükmündedir." (Sözler, s: 239) Dünya hayatı bir serap hükmünde ama insanı bunun böyle olduğunu insan can vereceği hengamda anlar.

Not: Merhum Mehmed Akif bey, Safahat'da ne güzel der;

"Bu âlem şöyle bir rü'yâ imiş, yâhud muvakkatmiş...

Evet ukbâda anlarsın ne müdhiş bir hakîkatmiş!"

*Bir bahçıvan düşünelim, farazi olarak öyle güller yetiştirmiş olsun ki, her bir yaprağı bir tirilyon lira, bazı yaprakları da on tirilyon olsun..Bostan kemale geldiğinde ise, bu kadar zaman harcayarak yetiştirdiği bu kıymetli çiçekleri keçilere yedirtse, ne kadar tuhaf bir iş olur. Çünkü o keçilerden elde edeceği para belki bir gülün kıymetini bile karşılamaz.

Şimdi Cenab-ı Hak bu dünyayı o bostan gibi yapmış. Her birinizi o güller gibi o dünya bostanına ekmiş. Her birinizin her bir uzvu baha biçilmez fiata değecek şekilde lütfetmiş. Mesela kaç liraya gözlerinizi satarsınız? Kulağınızı kaç tirilyona? Nutk-u beyanı(konuşmayı) kaça verirsiniz? Ya aklınızı?..

Peki ne olacak şimdi? Bizi Cennete götürmeyecek de yer altına sokacak, bizi tarla farelerine yedirecek öyle mi? Böyle bir şey olamaz, Allah aşkına..

Not: Merhum Kırkıncı Hocamız "Nükteler" adlı eserinde bu misali şöylece vermektedir; "Bir kimyager büyük bir ihtimam ve çalışma sonucu her yaprağı on mil­yon lira kıymetinde olan gayet güzel ve eşsiz çiçekler yapsa ve sonra bunla­rı adi bir saman çöpüymüş gibi keçilere yedirse ne kadar abes olur. O halde, her bir azası on milyarla değişilmeyecek kadar kıymetli olan bu insanları, elbette ki Hakîm-i Zülkemâl olan Allah (C.C.), sadece ve sadece toprak al­tındaki kurt ve böceklere yedirmek için yaratmamıştır. İşte ahiret olmasa, insanın âkıbeti bu tarzda olur."

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

Ders: Şualar; 319, (13. Şuadan) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Ve asıl h

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

Ders: Muhakemat (s: 69,) Birinci Makale, Dördüncü Mesele İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

Ders: 19. Söz, 10, 11, 12.Reşhalar İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Bilirsin ki: En ziya

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

Ders: 18. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bu dünyayı kulluk için bir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-166

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-166

Ders: Hizmet Rehberi, s: 26-27 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım; “Bazan bir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-165

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-165

Ders: Hizmet Rehberi, s: 58 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *İnsanın manevi terakki ve tasaffisind

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-164

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-164

Ders: Muhakemat, Birinci Makale, 9. Mukaddime İzah: Prof. Dr. Ahmet Akgündüz *“Ukûl-ü seli

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-163

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-163

Ders: Hizmet Rehberi(s: 130) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Kilise bin seneden beri İslamiyeti ta

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-162

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-162

Ders: 13. Şua(s: 332) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım; “Ben bir zaman enaniy

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-161

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-161

Ders: Emirdağ Lahikası-2, s: 211(Müsbet Hareket) İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar Not: Bu ders

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-160

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-160

Ders: Birinci Mektup, Birinci ve İkinci Sualler İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Hazret-i

Kendilerine ait bir takım menfaatlara şahit olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar; siz de onlardan yiyin, yoksulu ve fakiri doyurun.

Hacc Suresi:28

GÜNÜN HADİSİ

Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.

Müslim, 2318

TARİHTE BU HAFTA

*2.Balkan Savaşı Başladı(24 Haziran 1913) *Kore Savaşı Başladı(25 Haziran 1950) *Sokullu Mehmed Paşa Sadrazam Oldu(27 Haziran 1565) *Silistre Zaferi(29 Haziran 1773)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI