Cevaplar.Org casino maxi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

Ders: 19. Söz, 10, 11, 12.Reşhalar İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Bilirsin ki: En ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hattâ eğer sana denilse: "Yarı ömrünü, yarı malını versen; Kamer'den ve Müşteri'den


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2018-06-08 23:19:25

Ders: 19. Söz, 10, 11, 12.Reşhalar

İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

*"Bilirsin ki: En ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hattâ eğer sana denilse: "Yarı ömrünü, yarı malını versen; Kamer'den ve Müşteri'den biri gelir, Kamer'de ve Müşteri'de ne var ne yok, ahvalini sana haber verecek. Hem doğru olarak senin istikbalini ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek." (Sözler, s:238)

Ben köylüyüm. Küçüklüğümde köye Poşalar(Kafkasya'dan gelen ve kendilerine Lom da denilen göçebe tacirler) gelirdi. Poşa kadınları fala bakarlardı. Köyün kadınları onun başına toplanırlardı. "Hele benim falıma bak" "Hele benim falıma bak" diye. Yahu bir poşa karısının başına merak toplarsa yani, merakla aya gidenlere, uzaya gidenlere bir şey dememek lazım. Merak oraya götürecek yani.

Ama bir de bak, Peygamberimiz(aleyhissalatu vesselam) ahiret alemine gitti, geldi. Oradan doğru olarak haberler veriyor, bu ay işi filan değil yani..Cenneti gördü, orada olanları gördü. Cehennemi gördü, yedi kat gökleri gezdi. Bu haberler merak edilmeye değmez mi?

*"Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki: Şu dünyevî istikbal, ona nisbeten bir katre serab hükmündedir." (Sözler, s: 239) Dünya hayatı bir serap hükmünde ama insanı bunun böyle olduğunu insan can vereceği hengamda anlar.

Not: Merhum Mehmed Akif bey, Safahat'da ne güzel der;

"Bu âlem şöyle bir rü'yâ imiş, yâhud muvakkatmiş...

Evet ukbâda anlarsın ne müdhiş bir hakîkatmiş!"

*Bir bahçıvan düşünelim, farazi olarak öyle güller yetiştirmiş olsun ki, her bir yaprağı bir tirilyon lira, bazı yaprakları da on tirilyon olsun..Bostan kemale geldiğinde ise, bu kadar zaman harcayarak yetiştirdiği bu kıymetli çiçekleri keçilere yedirtse, ne kadar tuhaf bir iş olur. Çünkü o keçilerden elde edeceği para belki bir gülün kıymetini bile karşılamaz.

Şimdi Cenab-ı Hak bu dünyayı o bostan gibi yapmış. Her birinizi o güller gibi o dünya bostanına ekmiş. Her birinizin her bir uzvu baha biçilmez fiata değecek şekilde lütfetmiş. Mesela kaç liraya gözlerinizi satarsınız? Kulağınızı kaç tirilyona? Nutk-u beyanı(konuşmayı) kaça verirsiniz? Ya aklınızı?..

Peki ne olacak şimdi? Bizi Cennete götürmeyecek de yer altına sokacak, bizi tarla farelerine yedirecek öyle mi? Böyle bir şey olamaz, Allah aşkına..

Not: Merhum Kırkıncı Hocamız "Nükteler" adlı eserinde bu misali şöylece vermektedir; "Bir kimyager büyük bir ihtimam ve çalışma sonucu her yaprağı on mil­yon lira kıymetinde olan gayet güzel ve eşsiz çiçekler yapsa ve sonra bunla­rı adi bir saman çöpüymüş gibi keçilere yedirse ne kadar abes olur. O halde, her bir azası on milyarla değişilmeyecek kadar kıymetli olan bu insanları, elbette ki Hakîm-i Zülkemâl olan Allah (C.C.), sadece ve sadece toprak al­tındaki kurt ve böceklere yedirmek için yaratmamıştır. İşte ahiret olmasa, insanın âkıbeti bu tarzda olur."

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-177

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-177

Ders: Kastamonu Lahikası (s: 96) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Bugünlerde

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-176

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-176

Ders: Muhakemat, Birinci Makale, Sekizinci Mesele, Beşinci Bela İzah: Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-175

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-175

Ders: İşaratü’l İ’caz, s: 40 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: اَلّ

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

Ders: Asa-yı Musa, s: 105(Ayetü’l Kübra Risalesinden) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

Ders: 13 Lem’a, 10. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar İzah edilen kısım: İblis'in e

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

Ders: Emirdağ Lahikası(s: 181) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Risale-i N

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

Ders: 13. Lem’a, 9. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *İnsanlar içinde manen atom kad

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

Ders: Şualar; 319, (13. Şuadan) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Ve asıl h

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

Ders: Muhakemat (s: 69,) Birinci Makale, Dördüncü Mesele İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

Ders: 19. Söz, 10, 11, 12.Reşhalar İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Bilirsin ki: En ziya

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

Ders: 18. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bu dünyayı kulluk için bir

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.

HAŞR, 1

GÜNÜN HADİSİ

"Kim bir oruçluya iftar verirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, oruçlunun sevabı gibi sevap alır."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI