Cevaplar.Org

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-12

KABİR SUALİ VE KIYAMET Bil ki sual-i kabir hem de azab, sonra haşir Hem hisab u hem sırat u hem de mizan u neşir Havz-ı Kevser, Cennet u nar cümle haktır, et yakin,


2018-07-31 12:19:43

KABİR SUALİ VE KIYAMET

Bil ki sual-i kabir hem de azab, sonra haşir

Hem hisab u hem sırat u hem de mizan u neşir

Havz-ı Kevser, Cennet u nar cümle haktır, et yakin,

Hakeza hem göz(1), hem sihir hakdır bunu bil ey emin.

Bil ki cennet tam yedi kat göklerin üstündedir,

Öylece hem de Cehennem yerlerin altındadır.

Ne kadar eşya vardır, hepsi fâni olacak.

Gayr-i Zat-i Rab Teâla sonra tekrar olacak.

Muhterem zatlar(2) değil, diğer cesedler cümlesi,

Hep çürümüş olacak da gayr-i asas dânesi.(3)

Rabb-i âlem bir daha fânileri neşre edecek.

Hem hesaba arz içün hep onları haşr edecek.

Hem Cehennem üstüne bir köprü derhal kuracak.

O sırat köprü önünde bir terazi koyacak.

Bazı kimsenin sağ ele âmâl kitabı verecek.

Bazı diğer sol ele zulmetli defter verecek.

Millete hayr u günahların hesabını soracak.

Hem kötü hem iyileri hep birbirinden ayıracak.

Bunları fazlu keremle Cennete idhal eder,

Onları da ateşe adl ile vaki eder.(4)

Havzu kevserden önünde ehl-i Cenneti içecek.

Ateşe girmiş olanlar da hamimi(5) içecek.

Nar azabında olan müminler elbet çıkacak.

Ehl-i küfür ateş azabında muhalled(6) kalacak.

Bu(7) zulüm olmaz, adalettir tasarruf eder(8)

Kendi mülkünde ne ederse ne yıkar.

Bizlerin her birine vardır da bir kâfir o gün,

Rabbimizin fazlı ile hem ufedamızdır o gün.(9)

Şirk dışında her günahı işlemiş bir mümin,

Ateşe girmesi bil ki olmamış asla kesin.

Ya muazzeb edecek(10) ya da onu af edecek,

Hem onun için ibadullah(11) şefaat edecek.

Önce onlardan Rasulullah şefaatçi olur,

Enbiyalar, evliyalar, salihin sonra olur.

Dipnotlar

1-Göz; Nazar değmesi

2- peygamberler şehidler evliyalar cesetleri gibi

3- gayr-i asas danesi; bir hardal tohumu kadar kemik

 4- düşürür, atar.

5-hamim; kaynamış su

6- ilel'ebed kalacaklar.

7- Bu; kafirlerin sürekli cehennemde kalmaları

8- Zulüm değildir, eşitliktir. Zira en büyük günah şirktir. Ve en büyük ceza da Cehennem de ebedi kalmaktır. Üstelik bu kâinat Allah-ın mülküdür. O kendi mülkünde tasarruf eder.

9- Zira her insanın hem cehennemde hemde cennette yeri vardır. Mümin cennete gidince cehennemdeki yerini bir kâfir alır.

10- muazzeb edecek; azaplandırılacak

11- Allah'ın kulları.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-23

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-23

MÜNKERİ İZALE ETMEK Hilmini(1) kullan devamlı çok da bi had bi kıyas Göremezsen sen eğer b

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-22

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-22

O zaman sevmiş olursun Rabbini sen ey habib(1), Ger bu dünya terk edip hiç sevmez isen ey lebib.

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-21

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-21

TEVBE ETMEK Her günahtan tevbe etmek farz olur ey can hemen, Tevbeyi terk eylemek ile günah çok

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-20

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-20

NEFS TERBİYESİ Hem tefekekkür eyle nefsinde ki sen böylemisin? Sen zayıf bir sudan oldun, bev

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-19

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-19

TEFEKKÜR VE İHLÂS BAHSİ Sen tasavvur eyle(1) bu âlemde kullan aklını, Kalb u canla tanımı

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-18

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-18

KALB HASTALIKLARININ DERMANLARI Hırs içün eyle kanaat, ki seni zengin eder. Mahsudun içün dua

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-17

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-17

DİLİN AFETLERİ Böylece olur müretteb cümle azalarına(1) Çokça afetler, kulak ver sen lisa

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-16

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-16

TASAVVUF VE AHLAK Bil ki kalb emrazları(1) için tedavi farz olur, Yani hırs, hem hased, ucb(2)

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-15

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-15

DİNEN SAKINCALI HALLER Kimsenin küfrüne razı olma, İslam dinine Meyl eden derhal şehadet gel

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-14

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-14

MEZHEBLER VE İMAMLAR Dinde mezheb bil ki dörttür, hepsi de haktır dahi Bunların imamları ha

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-13

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-13

TAMAMLAMA Bil ki bunlardır şehadet kelimenin manaları Farz olur müminlere, tasdik içün bilme

Öğüt ver, hatırlat! Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.

Gâşiye, 21-22

GÜNÜN HADİSİ

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim "üç kız" veya "üç kızkardeş" veya "iki kızkardeş" veya "iki kız" yetiştirir, terbiye ve te'diblerini eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir."

Ebu Davud, Edeb 130, (5147); Tirmizi, Birr, 13 (1913)

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI