Cevaplar.Org casino maxi

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-12

KABİR SUALİ VE KIYAMET Bil ki sual-i kabir hem de azab, sonra haşir Hem hisab u hem sırat u hem de mizan u neşir Havz-ı Kevser, Cennet u nar cümle haktır, et yakin,


2018-07-31 12:19:43

KABİR SUALİ VE KIYAMET

Bil ki sual-i kabir hem de azab, sonra haşir

Hem hisab u hem sırat u hem de mizan u neşir

Havz-ı Kevser, Cennet u nar cümle haktır, et yakin,

Hakeza hem göz(1), hem sihir hakdır bunu bil ey emin.

Bil ki cennet tam yedi kat göklerin üstündedir,

Öylece hem de Cehennem yerlerin altındadır.

Ne kadar eşya vardır, hepsi fâni olacak.

Gayr-i Zat-i Rab Teâla sonra tekrar olacak.

Muhterem zatlar(2) değil, diğer cesedler cümlesi,

Hep çürümüş olacak da gayr-i asas dânesi.(3)

Rabb-i âlem bir daha fânileri neşre edecek.

Hem hesaba arz içün hep onları haşr edecek.

Hem Cehennem üstüne bir köprü derhal kuracak.

O sırat köprü önünde bir terazi koyacak.

Bazı kimsenin sağ ele âmâl kitabı verecek.

Bazı diğer sol ele zulmetli defter verecek.

Millete hayr u günahların hesabını soracak.

Hem kötü hem iyileri hep birbirinden ayıracak.

Bunları fazlu keremle Cennete idhal eder,

Onları da ateşe adl ile vaki eder.(4)

Havzu kevserden önünde ehl-i Cenneti içecek.

Ateşe girmiş olanlar da hamimi(5) içecek.

Nar azabında olan müminler elbet çıkacak.

Ehl-i küfür ateş azabında muhalled(6) kalacak.

Bu(7) zulüm olmaz, adalettir tasarruf eder(8)

Kendi mülkünde ne ederse ne yıkar.

Bizlerin her birine vardır da bir kâfir o gün,

Rabbimizin fazlı ile hem ufedamızdır o gün.(9)

Şirk dışında her günahı işlemiş bir mümin,

Ateşe girmesi bil ki olmamış asla kesin.

Ya muazzeb edecek(10) ya da onu af edecek,

Hem onun için ibadullah(11) şefaat edecek.

Önce onlardan Rasulullah şefaatçi olur,

Enbiyalar, evliyalar, salihin sonra olur.

Dipnotlar

1-Göz; Nazar değmesi

2- peygamberler şehidler evliyalar cesetleri gibi

3- gayr-i asas danesi; bir hardal tohumu kadar kemik

 4- düşürür, atar.

5-hamim; kaynamış su

6- ilel'ebed kalacaklar.

7- Bu; kafirlerin sürekli cehennemde kalmaları

8- Zulüm değildir, eşitliktir. Zira en büyük günah şirktir. Ve en büyük ceza da Cehennem de ebedi kalmaktır. Üstelik bu kâinat Allah-ın mülküdür. O kendi mülkünde tasarruf eder.

9- Zira her insanın hem cehennemde hemde cennette yeri vardır. Mümin cennete gidince cehennemdeki yerini bir kâfir alır.

10- muazzeb edecek; azaplandırılacak

11- Allah'ın kulları.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-14

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-14

MEZHEBLER VE İMAMLAR Dinde mezheb bil ki dörttür, hepsi de haktır dahi Bunların imamları ha

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-13

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-13

TAMAMLAMA Bil ki bunlardır şehadet kelimenin manaları Farz olur müminlere, tasdik içün bilme

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-12

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-12

KABİR SUALİ VE KIYAMET Bil ki sual-i kabir hem de azab, sonra haşir Hem hisab u hem sırat u h

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-11

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-11

KIYAMET’İN ALAMETLERİ Bil ki vardır çok alametler kıyamet kurbuna(1) Onları tasdik ve inan

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-10

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-10

Rabb-i âlem yaratandır cümle-i ef’al-i tû,(1) Leki kasd u ihtiyar etmekse,(2) o derdesti tû.

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-9

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-9

DUÂNIN TE’SİRLİ OLMASI Belki tesir-i beliğ(1) vardır dualar kısmına, Çok yararlar her mu

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-8

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-8

Âleme yüzyirmi dört bin enbiyalar geldiler. Üç yüz on üçdür resuller, halka tebliğ ettile

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-7

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-7

Cümle Peygamberlere iman getir fark eyleme, Onların üstünleri kendi yanından söyleme. Li riv

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-6

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-6

EFENDİMİZ (S.A.S.)İN ŞEMAİLİ ŞERİFİ Ne kısaydı ne uzundu, ne de şişman ne zayıf, Ne

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-5

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-5

RİSALET KONUSU Bil ki Allah’ın Rasulüdür Muhammed ey bira(1) Rab onun gönderdi insanlar, me

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-4

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-4

MELEKLER BAHSİ Hazret-i Allah’a vardır çok melekler sayısız, Daima Hakka ibadet ediyorlar

Doğrusu Allah katında din, İslâm'dır; o kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir

Âl-i İmran:20

GÜNÜN HADİSİ

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI