Cevaplar.Org casino maxi

KUR’AN’IN İ’CAZI

KUR’AN’IN İ’CAZI Kur’an’ın ders vermek istediği temel konular, Allah’ın birliği/tevhid inancının ispatı, Hz. Muhammed (s.a.v)’in nübüvveti başta olmak üzere, nübüvvet müessesinin ispatı, haşrin/öldükten sonra yeniden diriltilmenin ispatı, insanlık camiasında adaletin ve ubudiyetin tesisidir. Bu temel


Niyazi Beki(Doç. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-07-31 12:22:03

KUR'AN'IN İ'CAZI

Kur'an'ın ders vermek istediği temel konular, Allah'ın birliği/tevhid inancının ispatı, Hz. Muhammed (s.a.v)'in nübüvveti başta olmak üzere, nübüvvet müessesinin ispatı, haşrin/öldükten sonra yeniden diriltilmenin ispatı, insanlık camiasında adaletin ve ubudiyetin tesisidir. Bu temel konuların en kolay öğrenme yolu ise Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun ispatıdır. Zira Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğu ispat edildikten sonra, onun bildirdiği her şeyin doğru olduğunu kabul etmek, hem dinin hem aklın gereğidir. Çünkü Allah hilaf-ı hakikat konuşmaz, buna tenezzül etmez.

Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunun kesin delili ise onun üslubuyla, gaybi haberleriyle, kevni ayetleriyle hep doğruları seslendirdiğinin müşahede edilmesidir.

KUR'AN'DAKİ MUCİZENİN ÜÇ YOLLA İSPATI

Abdulkâhir el-Cürcânî, Zemahşerî, Sekkâkî ve Câhız'ın eserlerini tavsiye etmektedir. Adı geçen şahısların, Kur'an'ın nazmındaki i'cazı üç yolla isbat ettiklerini belirten Bediüzzaman, bunları şöyle açıklamaktadır:

Birinci yol: Arap kavmi, bedevî bir millet idi. Dîvanları şiirdi. Tarihî iftihar tablolarını şiirle kaydedip korurlardı. İlimleri belağat; övündükleri en büyük sermayeleri fesahat idi. Diğer insanlara nisbeten daha zeki, düşünceleri daha cevval idi. İşte Kur'an-ı Hakim böyle bir çevrede nazil oldu ve onların "Muallakat-ı Seb'a" diye adlandırdıkları en üstün edebiyat şaheserlerini sahneden sildirdi. Gece gündüz onların damarlarına dokundurarak, Kur'an'ın bir sûresine bir nazire yapmaya çağırdı. Fakat hiç kimse, bu işe cesaret edemedi. İşte bunların acizlikleri, Kur'an'ın mucizeliğinin en açık göstergesidir.

İkinci yol: Tarih boyunca dost olsun, düşman olsun bir sözün altın veya bakır olduğunu çok iyi bilen milyonlarca söz sarrafları ediplerin hemen hemen hepsinin, Kur'an'ın eşsiz bir kitap olduğuna hükmetmeleri onun mucizeliğinin bir diğer belgesidir.

Üçüncü yol: Özellikle Câhız'ın kuvvetle vurguladığı gibi, Kur'an'ın çağrısı doğrultusunda Kur'an'ın bir sûresine benzer bir tarzda kısa bir sûre getirmeleri mümkün olsaydı, daha sonra dünyayı idare edecek kadar zeki olan bu insanların en kısa olan bu yolu tercih etmeleri gerekirdi. Çünkü aklın yolu birdir. Harflerle savaşmak gibi en kısa bir yolu bırakıp, çoluk çocuklarını yetim bırakan kılınçla savaşı tercih etmeleri, bir tek sûreyi getirmek gibi çok kısa ve kolay bir yola gitmemeleri, o yolun kapalı olduğunu ve onda yürümenin imkânsız olduğunun çok açık bir delilidir.

İ'cazın manası

İ'cazın sözlük anlamı, başkasını âciz bırakmak, onu ilgili konularda mağlup etmek demektir. Istılah/terim manası itibariyle i'caz, bir peygamberin kendi peygamberlik dâvasını ispat etmek üzere ortaya koyduğu, başkaları tarafından benzerinin meydana getirilemediği ve bilinen sebepler üstü bir konuma sahip harikuladelerin adıdır (Kurtubi, 1/69-71). Kur'an hakimin, kırk yönden mucize olduğu bilinmektedir.

"Ne önünden, ne arkasından ona/Kur'an'a hiçbir bâtıl yaklaşamaz. O, sonsuz hikmet sahibi ve her türlü övgüye lâyık olan Allah tarafından indirilmiştir" (Fussilet, 41/42) mealindeki ayette, Kur'an'ın hiçbir yanından, hiçbir yönünden batıl, yanlış gelip sokulamayacağına, dolayısıyla altı yönünden de mucize olduğuna işaret edilmiştir. Biz de genel hatlarıyla bu altı cihetin nasıl mucizevi olduğunu göstermeye gayret edeceğiz. Evet, Kur'an altı boyutu ile mucizedir. Altı ciheti parlaktır ve nurludur. Evham ve şüpheler içine giremez. Çünkü;

Kur'an'ın arkası arşa dayanıyor; o cihette vahyin nuru vardır. Vahiy ise Allah'ın kelamıdır, elbette hiçbir hata kabul etmez.

Kur'an'ın önünde ve hedefinde saadet-i dareyn vardır. İnsanlara hem dünyada hem ahirette huzur ve mutluluk kazandırmayı amaçlamaktadır. Ebede ve ahirete el atmıştır. Cennet ve ebedi saadet nurunu vadetmektedir.

Üstünde i'caz mührü parlıyor. İndiği günden beri, yaklaşık 15 asırdır, insanlara meydan okuyor ve manen şunları haykırıyor: "Ben insan sözü değilim. Ben Allah'ın kelamıyım. Benim harika belagat ve fesahatime bakın, hiç insanın üslubuna benzer bir tarafım var mı? İnanmıyorsanız, Benim en küçük bir bölümüm olan kısa bir sureye benzer bir eseri ortaya koyun. Madem yapamıyorsunuz, neden iman edip cehalet koridorundan kurtulamıyorsunuz?"

Altında burhan ve delil direkleri var. Çünkü hem vicdana, hem akla, hem kalbe hitap ediyor. İnsanlık âleminin yıldızları sayılan milyonlarca İslam âliminin Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu gösteren binlerce delil ortaya koymaları, bu gerçeğin tartışmasız göstergesidir.

İçi hâlis hidayettir. Hak'tan gelmiş, hak ve hakikati ders vermiş, hakkın ta kendisidir. Evrenin bidayetinden nihayetine kadar geçirmiş ve geçirecek safhalarını öyle anlatmış ki, hiçbir mantık çelişkine uğramamıştır. Onun bildirdiği her hakikati her akıl kavrayamazsa da, aksini de ispat edemez. Yine en makul olan, onun çizdiği yoldur.

Sağında "akıl almaz mısınız!" ifadeleriyle aklı konuşturup kendini tasdik ettiriyor. Solunda, kalplere ruhanî zevk vermek suretiyle vicdanları şahit getirerek güzelliğine "Mâşâllah-bârekellah" dedirtiyor. Böyle her yönden mucizeli olan Kur'an'a vehim ve vesveseler nasıl sızıp hırsızlık yapabilir.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN’IN İ’CAZI

KUR’AN’IN İ’CAZI

KUR’AN’IN İ’CAZI Kur’an’ın ders vermek istediği temel konular, Allah’ın birliği/te

KUR’AN’DA TEHADDÎ MERHALELERİ

KUR’AN’DA TEHADDÎ MERHALELERİ

Tehaddi, peygamberlik dava eden kimselerin ortaya koydukları mucizelerinin bir benzerinin gösteril

KUR’AN’IN BİR BENZERİ GETİRİLEMEZ

KUR’AN’IN BİR BENZERİ GETİRİLEMEZ

Kur’an’ın indiği dönemde Arap dilindeki belagat bütün şaşaasıyla ortada idi. Bir tek şa

KARIŞMAYAN İKİ DENİZ

KARIŞMAYAN İKİ DENİZ

Rahman suresindeki iki denizle Furkan suresi 53. ayetteki iki deniz nasıl birbiriyle bağlanabiliyo

TEFSİRLER KAÇ KISIMDIR?

TEFSİRLER KAÇ KISIMDIR?

Soru: Bediüzzaman Said Nursi (r.a) tefsir için iki çeşittir diyor. Biri malum tefsirdir, diğeri

KUR'AN'DAKİ TEKRARLARIN HİKMETİ

KUR'AN'DAKİ TEKRARLARIN HİKMETİ

Bazı âlimlere göre, Kur'an'da özellikle peygamberlere ait kıssaların tekrarlanmasının üç h

FATİHA DA NAMAZ GİBİ İLAHÎ BİR PROJENİN PARÇASIDIR

FATİHA DA NAMAZ GİBİ İLAHÎ BİR PROJENİN PARÇASIDIR

Bir zamanlar, bir yazı kaleme almıştım: “Namaz ilahî bir projedir” diye. Çok haklı söyle

FATİHA SURESİ VE HALKLA İLİŞKİLER

FATİHA SURESİ VE HALKLA İLİŞKİLER

Sabah namazını kılarken beynimde şimşekler çaktı. Bir an aklım ve kâinatım aydınlandı. S

BURUC SURESİ PENCERESİNDEN ARAKAN VE BENZERLERİNE BAKIŞ

BURUC SURESİ PENCERESİNDEN ARAKAN VE BENZERLERİNE BAKIŞ

Bugün sabah namazının farzını kılarken ilk rekâtında zamm-ı sure olarak Buruc suresini okud

KUR’AN’DA İKNA ÜSLUBU

KUR’AN’DA İKNA ÜSLUBU

a. Hz. Yahya ve Hz. İsa’nın Doğum Olayları: Kur’an-ı Kerim'in, Hz. İsa’nın babasız do

KUR’AN’IN EŞSİZ ÜSLÛBU

KUR’AN’IN EŞSİZ ÜSLÛBU

Bir sözün güzelliği, mükemmelliği, yüksekliği ve derinliği dört unsura bağlıdır: Bunl

Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur.

Tâ Hâ, 8

GÜNÜN HADİSİ

"Tutumlu kişi asla fakir olmaz."

Taberani

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI