Cevaplar.Org

BUZAĞIYA TAPANLARIN AKIBETİ

Araf suresi 152. ayette İsrail Oğullarından buzağıya tapanların gazap ve dünyada zillete uğrayacakları yazıyor. Bunu nasıl anlamak gerekir? Bakara 52. ayette ise affedildikleri yazıyor.


Niyazi Beki(Doç. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-09-08 20:58:55

Araf suresi 152. ayette İsrail Oğullarından buzağıya tapanların gazap ve dünyada zillete uğrayacakları yazıyor. Bunu nasıl anlamak gerekir? Bakara 52. ayette ise affedildikleri yazıyor.

Kur'an'da Araf suresinin 152. ayetinde yukarıda belirttiğim gibi gazap ve dünyada zillete uğrayacaklarını nasıl anlamalıyız? Gazap derken cehennem cezası mı kastediliyor? Çünkü zillet cezası ile gazap dünyada diye yazmıyor, zilletin dünyada olacağı yazıyor. Bakara 52. ayette affedildikleri yazıyor. Kafamda soru işaretleri oluştu. Affedilmelerini ahiret cezasından kurtulmaları olarak anladım. Nefislerini öldürmeleri, Tih çölünde 40 yıl kalmaları dünyadaki cezaları olabilir, dünyada zillet cezasından başka ayrıca gazaptan bahsediliyor. Bu azap cehennem cezasıysa bu çelişki olmaz mı?

Yani Araf 152. ayetle Bakara 52. ayet arasında tezat mı var? Araf 152. ayetinde dünyada gazap ve zillete uğrayacaklardır diye olması doğru olmaz mı? Araf 152. ayeti müfessirler alimler nasıl tevil etmiş, yorumlamışlardır?

Cevabımız:

-Bakara:52. ayetin meali: "Sonra bütün bunların arkasından sizi affettik. Ki bu sebeple olsun şükretmelisiniz."

Araf: 152. ayetin meali: " Şüphesiz o buzağıyı tanrı edinenlere Rablerinden bir gazap, dünya hayatında iken de bir zillet erişecektir. İşte biz, iftiracıları böyle cezalandırırız."

-Bakara suresindeki ayette, buzağıya tapanlardan -Allah'ın emrettiği şekilde- tövbe edenlerin affedildiği bildirilmiştir. Bakar suresindeki ayetlerde buzağıya tapanların "nefislerini öldürmek" suretiyle tövbe etmeleri emredilmiştir. "Nefislerin öldürülmesi" konusu farklı iki şekilde yorumlanmıştır.

Birincisi: Bütün günahlardan tövbe etmek ve nefislerinin arzularını bırakmak, yani günahlardan nedametle gam ve kederden canlarını çıkarırcasına nefislerinin istek ve arzularını dizginlemek suretiyle bir nevi öldürmek şeklinde, mecazi bir mana kastedilmiş olabilir.

İkincisi: gerçek anlamda bildiğimiz tarzda birbirlerini öldürmüş olmaları emredilmiş olabilir. Bu her iki şekilden hangisi olursa olsun, Bakara suresinde buzağıya taptıktan sonra samimi olarak tövbe edenlerin affedildiği bildirilmiştir. Gerçek öldürme olmuşsa, "af"manası şudur: ölenler şehit olmuş, hayatta kalanlar da bağışlanmıştır.

-Araf suresinde ise, buzağıya tapma sevgisi iliklerine kadar işlemiş olduğundan herhangi bir şekilde tövbe etmeyen kimseler kastedilmiştir(bk. Kurtubi, Araf:152. ayetin tefsiri).

-Diğer bir yoruma göre, ayette yer alan "Şüphesiz o buzağıyı tanrı edinenlere Rablerinden bir gazap, dünya hayatında iken de bir zillet erişecektir" mealindeki ifade Hz. Musa'ya aittir. Ardından gelen " İşte biz, iftiracıları böyle cezalandırırız"mealindeki ifade ise Allah'a aittir. Hz. Musa, bu sözü tövbeden önce kavmine söylemiştir. Gerçekte bu olayda hiç bir suçu olmayan kardeşi(Hz. harun)nin bağışlanması için Allah'a yalvardıktan sonra, -vahye dayanarak-buzağıya tapanların da görecekleri cezayı haber vermiştir.(İbn Aşue, Araf: 152. ayetin tefsiri).

-Diğer bir yoruma göre, Hz. Musa kardeşinin affı için Allah'a dua ettiği zaman(diğerleri için de dua etmesini engellemek için), Allah Musa'ya hitaben "Şüphesiz o buzağıyı tanrı edinenlere Rablerinden bir gazap, dünya hayatında iken de bir zillet erişecektir. İşte biz, iftiracıları böyle cezalandırırız"diye buyurmuştur(İbn Aşur, a.g.y).

-Konuyu şöyle özetleye biliriz: Mekki bir sure olan Araf suresinin 152. ayetinde buzağıya tapanlara dünyada bir azap ve zillet cezası uygulanacağı vurgulanmıştır. Bu cezanın bir kısmı, Bakara suresinin 54. ayetinde ifade edildiği üzere, buzağıya tapanlarla tapmayanların birbirlerini öldürmeleri şeklinde tahakkuk etmiştir. Bakara suresinin 52. ayetinde ise, bu çetin tövbeden sonra onların affedildiğine işaret edilmiştir(krş. el-Vahidi/et-Tefsiru'l-Basit; el-Meraği; V. Zuhayli/et-Tefsiriu'l-Münir, Araf: ilgili ayetin tefsiri).

Demek ki, Araf suresindeki "gazap ve zillet" cezası, tövbe edip salih amel yapmayan, günahlarında ısrar edenlere yöneliktir. Bakara Suresindeki "Af" ise tövbe eden ve salih amel işleyenlere yöneliktir(bk. Zehretu't-Tefasir, Araf:152. ayetin tefsiri). "O kötü amelleri işleyip de sonra arkasından tevbe ve iman edenler için hiç şüphe yok ki, Rabbin bundan sonra yine de affedici ve merhamet edicidir"(Araf:152) mealindeki ayet de bu hususa ışık tutmaktadır.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

Soru: Bu rivayetler sahih midir? İbadetler nasıl boşa gider? “Fıkhı bilmeden ibadet etmek, ge

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

Soru: Allah'ın zatını düşünmeyin, Zatını düşünmek şirktir” manasında hadis var mı? V

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

Soru: Ezanı dinlemekle ilgili hadis var. Bu hadise göre, ezan okunurken müzik çalması günah m

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

Mercimek yemek sünnet midir? Mercimek yemenin tavsiyesi üzerine hadis var mı? Varsa tahkik ve tah

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

Soru: Hz. Allah kin tutmaktan bizleri men etmesine rağmen neden, şeytan sizin düşmanınız siz d

BAZI HADİSLER HAKKINDA

BAZI HADİSLER HAKKINDA

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir? 1- Ebu Abdullah Hüseyin

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

Allah herşeyi yaratıyor. Yaratma eylemini de kendi zatı gibi tasavvur edemeyiz değilmi? Ol deyin

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

Rum suresi 32. Ayet 32. "Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayin. Bunlardan)

İ-DOSER" BİLİNÇALTI MÜZİK

İ-DOSER

Şu an dijital alemde i-doser denilen bir program var. Bilgisayar programından veyahut mp3 playerda

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

Bir hadis-i şerifte, (Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir) buyuruldu. (Hatib) Açıklayabi

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

Soru: Kıyamet öncesinde çıkacak olağanüstü şeylerin hikmeti nedir? Hz. İsa, Mehdi, Süfyan,

Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır.

Nûr, 38

GÜNÜN HADİSİ

SABAH İLE YATSI NAMAZLARINI CEMÂATLE KILMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ

Münâfıklara sabah ile yatsı (cemâat) namazlarından daha ağır hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz(ın cemâatin)de olan (ecir ve fazîlet)i bilseler emekliye, emekliye (sürtüne, sürtüne) de olsa onlara gel(ip hâzır ol)urlardı. (Ebû Hüreyre)

TARİHTE BU HAFTA

*Kanije müdafaası(18 Kasım 1601) *Hz.Fatıma'nın(r.anha) Vefatı(22 Kasım 632) *İstanbul'un Müttefikler Tarafından İşgali(23 Kasım 1918) *Alparslan'ın Şehadeti(24 Kasım 1072) *Öğretmenler Günü(24 Kasım)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI