Cevaplar.Org

BAZI HADİSLER HAKKINDA

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir? 1- Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali (r.a.)’den, Buyurdu ki: Küfe mescidi’nin Abdullah b. Mes’ud’un evinin tarafındaki duvarı yıkıldığında, o zaman, o kavmin mülkünü kaybetmesidir ve o mülkün zevali sırasında da Mehdi huruc eder.


Niyazi Beki(Doç. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-11-02 18:15:31

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir?
1-
Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali (r.a.)'den, Buyurdu ki: Küfe mescidi'nin Abdullah b. Mes'ud'un evinin tarafındaki duvarı yıkıldığında, o zaman, o kavmin mülkünü kaybetmesidir ve o mülkün zevali sırasında da Mehdi huruc eder.

2- İbni Asakir, Halid b. Miğdan'dan tahric etti. O dedi ki: Süfyani'nin helaki bir cemaati iki defa hüsrana uğrattıktan sonra olur. Mehdi de Gota bölgesinde Haresta adı verilen bir köy batmadan çıkmaz.

3. "Keza (Naim b. Hammad), Velid b. Müslim'den tahric etti. Velid şöyle dedi, Muhammed b. Ali'den şöyle duydum: Süfyani ve Kelp kabilesi ile Hz. Mehdi Beytül Makdis (Kudüs)'de savaşır ve Süfyani esir olarak getirilir Mehdi'nin emriyle Rahmet kapısında öldürülür. Onların ganimetleri ve kadınları da Şam caddelerinde satılır. "

4- Duanın kabul olması için iki şey gerekir. Duayı ihlas ile yapmalıdır. Yediği ve giydiği helalden olmalıdır. Müminin odasında, haramdan bir iplik varsa, bu odada yaptığı dua kabul olmaz. [Tergibüs-salât]

Cevabımız:

1)Bu rivayetin kaynağı Şiidir. Şianın kendi inancına göre bin küsur sene önce kaybolmuş imamlardan biri olan bir zat(Muhammed b. Hasen el-Askeri) ahir zamanda yeniden Mehdi olarak ortaya çıkacaktır. Bu gizli sürece "gaybubet" diyorlar. Bu rivayetin kaynağı da "gaybubet"le çok ilgili olan biridir ki, kitabının adına "Gaybet'n-Numani" ismini vermiştir. Bu müellif, bu bilgiyi Huseyin b. Muhtar vasıtasıyla Ca'fer-i Sadıktan aktarmıştır(bk. eş-eyh en-Numani, Gaybetu'n-Numani: 285 b 14 h57).

-Bu bilgiye ehl-i sünnet kaynaklarında rastlayamadık. Kanaatimizce bunun sahih bir tarafı da yoktur. Bazı Şii alimleri, Küfe'yi nazara alarak helak olan topluluk Irak reisleri olduğunu söyledikten sonra, "Ancak bunu doğrulayacak bir delil yoktur. Diğer bazı rivayetlerden anlaşılıyor ki, bunlar Suut krallarıdır" demeyi de ihmal etmemiştir. Bu da rivayetin vahametini göstermeye kâfidir. 

2)Bu bilgi için (bk. Muhtasaru Tarih, Dimaşk, 1/247)

Bu konuyu araştıran Dr. Ebu Suhayb el-Hayık, bu rivayetin "minker" yani sahih olmadığını bildirmiştir(bk.Daru'l-hadisi'd-diyaiye).

3)Bu bilgi için (bk. Nuaym b. Hammad, el-Fiten, 1/349/h. no:1008).

Bu hadis rivayetinin metninde " Velid şöyle dedi, Muhammed b. Ali'den şöyle duydum.." ifadesi yer almamaktadır. "Muhammed b. Ali" yerine "Haddeseni muhaddisun" ifadesi geçiyor.(Metbu nüshada "Muhammed" kelimesi geçtiğini belirten bazı alimler bunun doğru olmadığına işaret etmişler-bk.el-urfu'l-verdi fi ahbari'l-Mehdi, s.6). Bununla "bir muhaddis/hadis alimi" kastedilmiş olabileceği gibi, "kendisiyle konuştuğum biri bana anlattı ki"şeklindeki bir mana da kastedilmiş olabilir.

 Bu takdirde "Muhaddis" kelimesi, "hadis alimi" ni çağrıştırdığı için bu kelime özellikle seçilmiştir. Bu senetteki "Muhaddis" kelimesinin manası ne olursa olsun, bu senet hem maktu'dur, hem meçhul bir raviyi barındırdığı için zayıftır.

Nitekim Dr. Ebu Suhayb Halid el-Hayik de bu rivayetin senedinde meçhul ravi bulunduğunu ve hadisin de (metninde nekaret olduğundan) "münker" olduğunu belirtmiştir (bk. Daru'l-hadisi'd-diyaiye).

-Suyuti/el-havi(2/86) de Süfyani'nin öl dürüldüğü yer "Rahmet" değil, "Rahbet" olarak geçiyor.

4)Sorudaki gibi bir bilgiye rastlayamadık.

-Bu bilgi için verilen"Tergibu's-salat" isminde bir kitaba da rastlayamadık.

Ancak duanın kabul olmasının şartlarından " ihlas ve helal dairesi" sahih hadislerde yer almaktadır:

İhlas için değişik ayetler olduğu gibi, "ameller niyetlere göredir"(Buhârî, Bedü'l-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155) hadisi de yeterli bir şahittir.

Helal dairesi meslesine gelince; şu sahih hadis konumuzu aydınlatmaktadır:

Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Peygamberimiz şöyle buyurdu: "...Kişi semaya ellerini kaldırıp: 'Ya Rabb! Ya Rabb!' diye dua eder. Oysa, yiyeceği haram, içeceği haram, elbisesi haram, kendisi haram ile beslenmiştir. Artık bu kişinin duası nasıl kabul olabilir ki!?"(Müslim, h.no: 1015)

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

Soru: Bu rivayetler sahih midir? İbadetler nasıl boşa gider? “Fıkhı bilmeden ibadet etmek, ge

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

Soru: Allah'ın zatını düşünmeyin, Zatını düşünmek şirktir” manasında hadis var mı? V

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

Soru: Ezanı dinlemekle ilgili hadis var. Bu hadise göre, ezan okunurken müzik çalması günah m

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

Mercimek yemek sünnet midir? Mercimek yemenin tavsiyesi üzerine hadis var mı? Varsa tahkik ve tah

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

Soru: Hz. Allah kin tutmaktan bizleri men etmesine rağmen neden, şeytan sizin düşmanınız siz d

BAZI HADİSLER HAKKINDA

BAZI HADİSLER HAKKINDA

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir? 1- Ebu Abdullah Hüseyin

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

Allah herşeyi yaratıyor. Yaratma eylemini de kendi zatı gibi tasavvur edemeyiz değilmi? Ol deyin

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

Rum suresi 32. Ayet 32. "Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayin. Bunlardan)

İ-DOSER" BİLİNÇALTI MÜZİK

İ-DOSER

Şu an dijital alemde i-doser denilen bir program var. Bilgisayar programından veyahut mp3 playerda

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

Bir hadis-i şerifte, (Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir) buyuruldu. (Hatib) Açıklayabi

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

Soru: Kıyamet öncesinde çıkacak olağanüstü şeylerin hikmeti nedir? Hz. İsa, Mehdi, Süfyan,

Kendilerine ait bir takım menfaatlara şahit olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar; siz de onlardan yiyin, yoksulu ve fakiri doyurun.

Hacc Suresi:28

GÜNÜN HADİSİ

"Kim ilim tahsili için bir yola girerse Allah ona cennete gidecek yolu kolaylaştırır."

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Kanije müdafaası(18 Kasım 1601) *Hz.Fatıma'nın(r.anha) Vefatı(22 Kasım 632) *İstanbul'un Müttefikler Tarafından İşgali(23 Kasım 1918) *Alparslan'ın Şehadeti(24 Kasım 1072) *Öğretmenler Günü(24 Kasım)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI