Cevaplar.Org

TARİHU ARDU’L KUR’AN

Kitap: Tarihu Ardu’l Kur’an Müellifi: Seyyid Süleyman Nedvi Urducadan Arapçaya çeviren: Dr. Ekrem en Nedvi Yayınevi: Dar’ul Kalem


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2019-01-30 09:14:55

TARİHU ARDU'L KUR'AN

Kıymetli ziyaretçilerimiz, yeni bölümümüz "Benim Kütüphanem" köşemizde kitaplığımızda bulunan Arapça eserleri takdim etmeye çalışacağım. Tavsiye edeceğimiz eserler hakkında kısa bilgi ve değerlendirmelerin, "Arapça hangi eseri alayım" diye soran kardeşlerimize faydalı olması dileğimizdir.

İlk eserimiz yüce kitabımızla alakalı olacak; Allame merhum Seyyid Süleyman Nedvi'nin Tarihu Ard'ul-Kur'an' adlı çalışması.. Cenab-ı Hak bu yeni bölümümüzü de hayırlara vesile kılsın. Âmin. Salih Okur/cevaplar.org

Kitap: Tarihu Ardu'l Kur'an

Müellifi: Seyyid Süleyman Nedvi

Urducadan Arapçaya çeviren: Dr. Ekrem en Nedvi

Yayınevi: Dar'ul Kalem

Seyyid Süleyman Nedvi'nin hayatını anlatırken şöyle demiştik; "Ard'ul-Kur'an' (Kur'an'ın toprakları, ülkeleri) Bu eser, Kur'an'da geçen eski ülkelerin ve milletlerin coğrafî tasvirlerine karşı yapılan oryantalist propaganda hakkındaki tarihi araştırma ve reddiyenin paha biçilmez bir parçasıdır. Ayrıca bu türdeki Urduca tek kitaptır. 1915'te ilk, 1918'de ikinci cildi neşredilmiştir. Süleyman Nedvi bu eserini Siret'ün Nebi'nin bir parçası olarak göstermektedir.

Seyyid Muzaferüddin Nedvi'nin bu eserden büyük ölçüde yararlanarak, daha doğrusu bu eseri kısaltarak kaleme aldığı A Geographical History of the Quran adlı eseri Nedvi'ye nispet edilerek Abdullah Davudoğlu tarafından dilimize çevrilmiştir.(Kur'an-ı Kerim'de Kavimler ve Toplumlar-İnkılâp Yay.) İşte, bizdeki neşriyatın ne seviyede olduğuna güzel bir numune.."

Bu şaheserinde merhum Nedvi, Kur'an'da zikredilen yerlerin coğrafyasını, tarihini, toplumlarını, kabilelerini, oralarda konuşulan dilleri, kurulan medeniyetleri, buralardaki ticaretleri ve ticaret yollarını, konuşulan dilleri tafsilatıyla ele almış. İslami kaynaklarına derinlemesine vukufu, batı kaynaklarına nüfuzunun yanı sıra tarihi araştırmalara ve arkeolojik çalışmalara da dayanmış. Sırf, kaynaklara doğrudan doğruya ulaşmak için İbranice dahi öğrenmiş.

Kitap, Hind alt kıtasında büyük alaka ve itimada mazhar olmuştur. Merhum Mevlana Enver Şah Keşmiri bu eseri büyük beğeni ve taaccüple karşılamış ve yazılarında ona istinad etmiştir. Mesela bir naklinden sonra şöyle yazıyor; "bu makamda Ardu'l Kur'an sahibi, derinlemesine incelemeleriyle söylenecek son sözü söylemiştir." Yine Kur'an tefsirindeki haşiyelerinde allame Şebbir Ahmed Osmanî ondan çokça istifade etmiştir.

Merhum Ebu Hasan en Nedvi "Şahsiyat ve Kutub" adlı eserinde (s. 71) diyor ki; "Onun Ard'ul Kur'an adlı eseri sahasında biricik olmakta devam etmektedir. Bu mevzuda böyle bir eser telif edilmemiştir. Ve o, ilmi maddelerde zengin bir servettir."

Üstaz Şemsi Tebrizhan şöyle diyor; "Muhakkak Ardu'l Kur'an, Seyyid Nedvi'nin menhecinde araştırma ve tetkik konusunda bir yüce zirvedir. Belki o bu mevzuda ilk girişimde bulunandır."

Büyük Urdu edibi Mehdi İfâdi ise şöyle demekten kendini alamaz; "Beni şaşkınlığa itiyor bir iş ki, bunu yerine getirmek için Tarih ilminde mütehassıs bir heyetin Avrupa akademilerinden birinde 60 seneden fazla bir zaman harcaması gerekirdi. Bunu yalnız başına nasıl başarabildin?"

Eser'in güzel bir baskısı var. Eseri temin için;

05550582595

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MUHTASAR FIKHU HANEFİ

MUHTASAR FIKHU HANEFİ

Sizlere ikinci olarak takdim edeceğimiz eser, yine Hind ulemasının büyüklerinden birine ait. Ge

TARİHU ARDU’L KUR’AN

TARİHU ARDU’L KUR’AN

Kitap: Tarihu Ardu’l Kur’an Müellifi: Seyyid Süleyman Nedvi Urducadan Arapçaya çeviren: Dr

Artık Allah'a, Peygamberine ve indirdiğimiz o nûra (Kur'an'a) inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Teğabün, 8

GÜNÜN HADİSİ

Allahu Teala, kulunu helal (kazanç) talebinde yorgun görmeyi sever.

250 Hadis, s.197

TARİHTE BU HAFTA

*M. Sami Ramazanoğlu Hoca'nın Vefatı-1984(12 Şubat) *Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver Vefat Etti-1986(14 Şubat) *Ruslar Erzurum'u İşgal Etti-1915(16 Şubat) *Büyük Mücahid Şeyh Şamil Hazretleri Vefat Etti-1871(17 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI