Cevaplar.Org

EL-KUDDÛS

Kuddûs kelimesinin sözlük anlamı: Tertemiz, kusurlardan arınmış. Kuddûs kelimesinin terim anlamı: Her türlü noksandan ve güzel olmayan bütün vasıflardan münezzeh olan


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-01-14 10:17:04

Kuddûs kelimesinin sözlük anlamı: Tertemiz, kusurlardan arınmış.

Kuddûs kelimesinin terim anlamı: Her türlü noksandan ve güzel olmayan bütün vasıflardan münezzeh olan.

Yaratılmışlarda fıtri olarak bulunan temizlik, Allah'ın Kuddûs isminin tecellisidir.

Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Allah'ı, takdis etmek suretiyle tenzih etmiş oluruz.

Allah, kusursuz, insan kusurludur.

Allah (c.c.), şu iki ayette Kuddûs ismiyle anılmaktadır.

"...O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir... "(1)

Bütün varlıkların mutlak sahibi Allah, her türlü noksandan uzaktır.

"Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, azîz ve hakîm olan Allah'ı tesbih eder."(2)

Müfessir Elmalılı bu ayeti şu şekilde açıklar: 'Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı (yahut Allah için) tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki, yaratıcısının kemaline ve noksanlık alâmetlerinden berî olduğuna delil olmasın (Bu konuyla ilgili İsra Sûresi'nde bulunan "O'nu tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur." (İsrâ, 17/44) âyetine bkz.) Bu tesbih, yaratılışta mevcuttur. Binaenaleyh insanlar da, irade hürriyetlerini kullanmak suretiyle Allah'ı her türlü kusur ve eksiklikten tenzih etmeli, O'na şirk ve noksan sıfatları isnad etmekten sakınmalıdırlar. Bu yüzden bir önceki sûrenin sonunda beyan edildiği şekilde galib oldukları zaman aldanıp da aşırılığa sapmamalı, o yardım ve galibiyetin Allah'tan geldiğini onu veren Allah'ın almaya da kudretinin bulunduğunu, düşmez kalkmaz varlığın yalnız O olduğunu bilmeli ve ona göre küfür ve nankörlük etmekten sakınarak Allah'ı tesbih ve tenzihe devam etmelidirler.'(3)

Allah zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tertemizdir.

El-Kuddûs isminden çıkarmamız gereken ders:

Her türlü noksandan münezzeh olan Allah'ın kulları olarak, onu zikredip emirlerine uymak suretiyle arınmaya çalışmalıyız.

Dipnotlar

1-Haşr-23

2-Cuma-1

3-Elmalılı Hamdi Yazır, C: 8, S: 30

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EL-KUDDÛS

EL-KUDDÛS

Kuddûs kelimesinin sözlük anlamı: Tertemiz, kusurlardan arınmış. Kuddûs kelimesinin terim a

EL-MELİK

EL-MELİK

Melik kelimesinin sözlük anlamı: Padişah, sahip olan, elinin altındakilere hükmeden.

ER-RAHÎM

ER-RAHÎM

Rahîm kelimesinin sözlük anlamı: bağışlayan, ziyadesiyle merhamet eden.

ER-RAHMAN

ER-RAHMAN

Rahman kelimesinin sözlük anlamı: Severek ve acıyarak koruyan, şefkat ve merhametle muamele ede

ALLAH’IN DOKSAN DOKUZ İSMİ

ALLAH’IN DOKSAN DOKUZ İSMİ

Tirmizi’nin rivayetinde yer alan Allah’ın 99 ismini sırayla görüp anlamaya çalışalım: 1

Kur'an okuyacağınız zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığının.

Nahl,98

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, 101

TARİHTE BU HAFTA

*Yavuz Sultan Selim'in Ridaniyye Zaferi(22 Ocak) *Hz.Ali (r.a.) Efendimiz'in Şehit Edilmesi(24 Ocak) *I.Murad Hân'ın Haçlı Ordusuna Karşı Sırpsındığı Zaferi(25 Ocak) *Büyük Muhaddis ve Tarihçi İbn-ü Asâkir'in Vefâtı(26 Ocak) *OSMANLI DEVLETİ'NİN KURU

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI