Cevaplar.Org

EL-AZÎZ

Aziz kelimesinin sözlük anlamı: Değerli, şerefli, yenilmez ve güçlü. Aziz kelimesinin terim anlamı: Dengi ve benzeri bulunmayan, daima her şeyden güçlü, üstün olan ve asla mağlup olmayan. İçinde “El-Aziz” ismi geçen ayet şöyledir:


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-02-07 15:42:41

Aziz kelimesinin sözlük anlamı: Değerli, şerefli, yenilmez ve güçlü.

Aziz kelimesinin terim anlamı: Dengi ve benzeri bulunmayan, daima her şeyden güçlü, üstün olan ve asla mağlup olmayan.

İçinde "El-Aziz" ismi geçen ayet şöyledir:

"O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir."(1)

Burada El-Aziz ismi, "üstündür" şeklinde tercüme edilmiştir. Kuşkusuz Allah, her şeyden üstün ve güçlüdür.

Müfessir Sabuni bu ayette geçen El-Aziz kelimesini şu şekilde açıklamıştır: 'Güçlü, kuvvetli, mağlup edilemeyen ve kendisine zillet gelmeyendir.'(2)

Allah'ın hükümranlığının anlatıldığı şu ayette El-Aziz adı da geçmektedir:

"O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir)."(3)

Burada El-Aziz, mutlak güç sahibi şeklinde tercüme edilmiştir. Üstün ve güçlü olan Allah, yarattığı varlıkları onların maslahatına uygun olarak dilediği şekilde düzenler.

İçinde El-Aziz ismi geçen bir ayet de şöyledir:

"Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur'an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip (ve) övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır."(4)

Burada El-Aziz ismi, her şeye galip şeklinde tercüme edilmiştir. Evet, Allah her hükmünde galiptir.

El-Azîz isminden çıkarmamız gereken ders:

Aziz olan Yaratıcının kulları olarak bize düşen; zillete düşmemek için, Allah'ın hükümranlığının farkında olup, her emrinde ona itaat etmektir.

Dipnotlar

1-Haşr-23

2-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 6, S: 388

3-En'am-96

4-İbrahim-1

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EL-MÜTEKEBBİR

EL-MÜTEKEBBİR

Mütekebbir kelimesinin sözlük anlamı: Büyüklenen, kibirli, azametli, ulu. Mütekebbir kelimes

EL-CEBBÂR

EL-CEBBÂR

Cebbâr kelimesinin sözlük anlamı: Bozuk olan bir şeyi düzelten, birine zorla iş yaptıran.

EL-AZÎZ

EL-AZÎZ

Aziz kelimesinin sözlük anlamı: Değerli, şerefli, yenilmez ve güçlü. Aziz kelimesinin terim

EL-MÜHEYMİN

EL-MÜHEYMİN

Müheymin kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeyi gözetimi altında bulundurarak onu koruyup gözet

EL-MÜ’MİN

EL-MÜ’MİN

İman eden, bir korku taşımadan güvenen. Mü’min isminin terim anlamı: Kendisi her türlü ko

ES-SELAM

ES-SELAM

Selam kelimesinin sözlük anlamı: Maddi ve manevi, hastalık ve kusurlardan uzak olmak. Selam ism

EL-KUDDÛS

EL-KUDDÛS

Kuddûs kelimesinin sözlük anlamı: Tertemiz, kusurlardan arınmış. Kuddûs kelimesinin terim a

EL-MELİK

EL-MELİK

Melik kelimesinin sözlük anlamı: Padişah, sahip olan, elinin altındakilere hükmeden.

ER-RAHÎM

ER-RAHÎM

Rahîm kelimesinin sözlük anlamı: bağışlayan, ziyadesiyle merhamet eden.

ER-RAHMAN

ER-RAHMAN

Rahman kelimesinin sözlük anlamı: Severek ve acıyarak koruyan, şefkat ve merhametle muamele ede

ALLAH’IN DOKSAN DOKUZ İSMİ

ALLAH’IN DOKSAN DOKUZ İSMİ

Tirmizi’nin rivayetinde yer alan Allah’ın 99 ismini sırayla görüp anlamaya çalışalım: 1

Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.

Ankebut:45

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI