Cevaplar.Org

EL-GAFUR

Gafur kelimesinin sözlük anlamı: Örten, gizleyen, bağışlayan. Gafur isminin terim anlamı: Kulunun kusurunu örten, suçunu bağışlayan, azaptan koruyan, mağfireti bol olan.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-05-16 08:18:25

Gafur kelimesinin sözlük anlamı: Örten, gizleyen, bağışlayan.

Gafur isminin terim anlamı: Kulunun kusurunu örten, suçunu bağışlayan, azaptan koruyan, mağfireti bol olan.

Allah, şirk ve küfür dışındaki günahları bağışlar:

"Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur."(1)

Allah, şirk ve küfür üzere ölen kimseyi bağışlamaz; bunların dışında dilediklerini bağışlar.

"İşte böyle. Her kim, kendisine verilen eziyetin dengi ile karşılık verir de, bundan sonra kendisine yine bir tecavüz ve zulüm vaki olursa, emin olmalıdır ki, Allah ona mutlaka yardım edecektir. Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir."(2)

Müfessir Sabuni, bu ayeti şöyle açıklar: 'İşte durum bu. Kim, zalime, yaptığı zulmün tam karşılığını verir de, sonra da zalim ikinci defa ona zulmederse, Allah o mazluma mutlaka yardım eder. Allah çokça affedici ve bağışlayıcıdır. Burada af ve bağışlamanın teşvik edilmesine bir işaret vardır. Çünkü Yüce Allah, tam anlamıyla öç almaya gücü yettiği halde affedip bağışlıyor, onun dışındakiler ise bunu öncelikle yapmalıdırlar."(3)

Allah, bizim günahlarımızı örttüğü gibi, bizler de din kardeşlerimizin günahlarını örtmeliyiz. Bir hadis şöyledir:

"Kim bir müslümanın ayıbını örter, kusurunu bağışlarsa Allah da kıyamet gününde onun kusurlarını bağışlar."(4)

Allah'ın günahlarımızı bağışlayacağını düşünerek günah işlemek ve bilerek günahta ısrar etmek affedilmeme sebeplerindendir.

El-Gafur isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah'ın mağfiretine ulaşmak istiyorsak, bilerek ve ısrar ederek günah işlememeliyiz. Bir günah işlediğimizde hemen tövbe etmeli ve aynı günahı yeniden işlememeliyiz. Başkalarının günahlarını örtmeli ve yetkimiz dâhilinde olan durumlarında kusurlarını bağışlamalıyız.

Dipnotlar

1-Nisa-48

2-Hac-60

3-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 4, S: 148

4-Buhari, Mezalim-3; Müslim, Zikir-38

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ER-RAKÎB

ER-RAKÎB

Rakîb kelimesinin sözlük anlamı: Gözetleyen, kontrol eden. Rakîb isminin terim anlamı: büt

EL-BÂİS

EL-BÂİS

Bâis kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, uykudan uyandıran, bir tarafa bir görevle gönderile

EL-MECÎD

EL-MECÎD

Mecîd kelimesinin sözlük anlamı: Seçkin, şerefli, şanı büyük, ikramı çok olan.

EL-VEDÛD

EL-VEDÛD

Vedûd kelimesinin sözlük anlamı: Çok seven ve çok sevilen. Vedûd isminin terim anlamı: İyi

EL-HAKÎM

EL-HAKÎM

Hakîm kelimesinin sözlük anlamı: Hüküm ve hikmet sahibi. Hakîm kelimesinin terim anlamı: B

EL-VÂSİ

EL-VÂSİ

Vâsi’ kelimesinin sözlük anlamı: Geniş olan, içine alan. Vâsi’ isminin terim anlamı: il

EL-MUCÎB

EL-MUCÎB

Mucîb kelimesinin sözlük anlamı: İstekleri işitip cevap veren, duaya icabet eden.

EL-KERÎM

EL-KERÎM

Kerîm kelimesinin sözlük anlamı: Cömert, asil, insan onuruyla bağdaşmayan niteliklerden arın

EL-CELÎL

EL-CELÎL

Celîl kelimesinin sözlük anlamı: Büyük, yüce ve azamet sahibi. Celîl isminin terim anlamı:

EL-HASÎB

EL-HASÎB

El-Hasîb kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, hesap eden, hesaba çeken.

EL-MUKÎT

EL-MUKÎT

Mukît kelimesinin sözlük anlamı: Hayatını sürdürecek kadar gıda veren, koruyan.

Kur'an okuyacağınız zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığının.

Nahl,98

GÜNÜN HADİSİ

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim "üç kız" veya "üç kızkardeş" veya "iki kızkardeş" veya "iki kız" yetiştirir, terbiye ve te'diblerini eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir."

Ebu Davud, Edeb 130, (5147); Tirmizi, Birr, 13 (1913)

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI