Cevaplar.Org

EL-BÂTIN

Bâtın kelimesinin sözlük anlamı: Gizli olan, görünmeyen. Bâtın isminin terim anlamı: Gizli olan, mahiyeti akıl ve duyu organları ile idrak edilemeyen, her şeyin içyüzünü bilen.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-07-22 09:23:59

Bâtın kelimesinin sözlük anlamı: Gizli olan, görünmeyen.

Bâtın isminin terim anlamı: Gizli olan, mahiyeti akıl ve duyu organları ile idrak edilemeyen, her şeyin içyüzünü bilen.

İnsanlar, Allah'ın mahiyetini tam olarak bilemezler.

İnsanlar, Allah'ın varlığını anlar, ancak mahiyetini bilemezler.

İçinde El-Bâtın ismi geçen ayet şöyledir:

"O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir."(1)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayette geçen Bâtın ismini şöyle açıklar: '(ve) o âlemlerin Rabbi (batındır) her şeyin aslını hakkıyla bilendir, mahlûkatının akılları, hassaları ise onun ilâhî zatını tamamen olduğu gibi görüp, bilip keyfiyetini tâyin edemez.'(2)

Müfessir Sabuni şu izahı yapar: 'Varlığını gösteren deliller sayesinde, akıl sahipleri için zahir; gözlerin göremeyeceği, akılların, zâtının künhünü tanıyamayacağı şekilde bâtındır. Yüce Allah varlığı ile zahir, künhü ile bâtındır.'(3)

Allah, her batını bilir:

"Rabbin, onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir."(4)

Allah, kimin kalbinde ne geçiyorsa, onu bilir; ama kendisi batındır tam olarak idrak edilemez.

Allah için gizli bir şey yoktur, her şeyi bilir.

Allah'ın varlığı zahirdir, sayısız kevni delil ile bilinir.

Allah, batındır, duyu organları ile idrak edilemez.

El-Bâtın isminden çıkarmamız gereken ders:

Bize düşen, varlığı açısından zâhir, ancak mahiyeti açısından bâtın olan Allah'a, tam anlamıyla teslim olup onun rızasını kazanmaya çalışmaktır.

Dipnotlar

1-Hadid-3

2-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Meal-i Alisi ve Tefsiri, C: 8, S: 3620

3-Sabuni, Safvet'ü-Tefasir, C: 6, S: 321

4-28/Kasas-69

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ET-TEVVÂB

ET-TEVVÂB

Tevvâb kelimesinin sözlük anlamı: Çok tövbe eden ve tövbe edenlerin tövbelerini kabul eden.

EL-MÜNTEKİM

EL-MÜNTEKİM

Müntekim kelimesinin sözlük anlamı: Ayıplayan ve suçluyu cezalandıran. Müntekim isminin ter

EL-BERR

EL-BERR

Berr kelimesinin sözlük anlamı: İyilik eden, ihsanda bulunan. Berr isminin terim anlamı: İyil

EL-MÜTEÂLÎ

EL-MÜTEÂLÎ

Müteâlî kelimesinin sözlük anlamı: Yüce, izzet ve şeref sahibi olan. Müteâlî isminin ter

EL-VÂLİ

EL-VÂLİ

Vâli kelimesinin sözlük anlamı: Yardım eden, destek veren, idare eden, yöneten. Vâli isminin

EZ-ZÂHİR

EZ-ZÂHİR

Zâhir kelimesinin sözlük anlamı: Görünen, varlığı aşikâr olan. Zâhir isminin terim anla

EL-BÂTIN

EL-BÂTIN

Bâtın kelimesinin sözlük anlamı: Gizli olan, görünmeyen. Bâtın isminin terim anlamı: Gizl

EL-ÂHİR

EL-ÂHİR

Âhir kelimesinin sözlük anlamı: Son, son olan. Âhir isminin terim anlamı: Varlığının sonu

EL-EVVEL

EL-EVVEL

Evvel kelimesinin sözlük anlamı: İlk, başlangıcı olmayan. Evvel isminin terim anlamı: Varl

EL-MUAHHİR

EL-MUAHHİR

Muahhir kelimesinin sözlük anlamı: Geriye bırakan, erteleyen. Muahhir isminin terim anlamı: Ge

ES-SAMED

ES-SAMED

Samed kelimesinin sözlük anlamı: İhtiyaçların giderilmesi için kendisine başvurulan. Samed

Onu(Kur’an’ı) Ruh-ul Emin(Cebrail), inzar edenlerden olasın diye, kalbine apaçık Arapça olarak indirmiştir.

Şuara:193-195

GÜNÜN HADİSİ

"Üç defa kapıyı çalın. İzin verilirse girin; aksi halde dönün."

Riyazü's Salihin, 2/874

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI