Cevaplar.Org

İSLAMOĞLUNUN PEYGAMBERLERİN SAYISI HAKKINDAKİ YANILGISI

“Kur’an-ı Kerim’de Adı Geçen Peygamber Sayısı 24’tür. Sayı Bildiren Rivâyetlerin Yanlış Olduğunu Düşünüyorum” Demesi


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-07-22 09:57:20

"Kur'an-ı Kerim'de Adı Geçen Peygamber Sayısı 24'tür. Sayı Bildiren Rivâyetlerin Yanlış Olduğunu Düşünüyorum" Demesi
Gün geçmiyor ki İslâmoğlu dinin bir rüknünü ve ulemanın ittifak ettiği veya cumhur-u ulemanın beyan ettiği bir hakikati inkâr etmesin, alaya almasın, tahrif ve tahfîf etmesin. Hz. Ebu Hureyre hakkında kullandığı kelimesini kendisine iade ederek söylersek, "Her Gün Yeni Bir Görüş Yumurtluyor." Hâlbuki insaf ve vicdan ehli olan bir ilim adamı bir hakikati ifade etmek için bazen günlerce, haftalarca, hatta yıllarca araştırma yapmak, tefekkür etmek, sormak ve öğrenmek çabasını gösterir. Öyle ağzından çıktığı gibi ve hevasının istediği gibi konuşmak doğru değildir.

Bu kısa girişten sonra onun Peygamberlerin sayısı ile ilgili sözlerini nakledip cevabını vereceğiz. İslâmoğlu kendi televizyonu Hilal Tv'de "Kur'an'da sadece 24 peygamber adı geçmektedir. Sayı belirten rivâyetlerin yanlış olduğunu düşünüyorum" demiştir. İslâmoğlu bu görüşünü acaba neye dayanarak söylemiştir? Bu konuda ufak bir tahlil yaptığımızda şu ihtimallere varıyoruz:

a. Sürekli iddia ettiği gibi sayı hadislerini Kur'an'a arz etmiştir.

b. Yanında başkasının yanında bulunmayan daha sahîh hadisler vardır.

c. Kendi kişisel tahmin ve görüşüne göre bunu söylemiştir.

Buna göre İslâmoğlu ya tarih boyunca gönderilen peygamberlerin sadece 24 tane olduğunu ve Kur'an'da adı geçmeyen hiç kimsenin peygamber olmadığını iddia etmek istiyor. Ya da Kur'an'da adı geçmeyen peygamberlerin varlığına inanıyor. Onların sayısını bildiren bazı rivâyetleri yanında saklıyor. Başkasının görmediği ve kendisinin sakladığı bu tür rivayetler varsa, bunları nerden elde etmiştir? Şayet bu iki ihtimali kabul etmiyorsa, geriye tek ihtimal kalıyor, o da şudur: İslâmoğlu peygamber sayısı konusunda kişisel kanaatini beyan ediyor. Bu ise delilsiz bir iddiadan başka bir şey ifade etmiyor. Zira mevcut rivayetlerin yanlış olduğunu söylemek için peygamber sayısını kesin olarak bilmek gerekir. Sırf bir tahmin ve kanaat uğruna mevcut rivâyetleri yanlış saymak, son derece edepsiz ve kaygısız bir tavırdır. Zira böyle bir iddia ve tavır, bu tür rivâyetleri yapan sahabe, tabiin, selef uleması ve muhaddislerin tümünü itham altında tutmak demektir.

Peygamberler hakkında âlimler kısaca şu hususları beyan etmişlerdir: "Allahu Teâlâ Kur'an'da 25 küsur peygamberin adını zikretmiştir. Bu zatların peygamber olduğuna tafsili olarak iman etmek zorunludur. Bunların dışında Kur'an'ın isimlerini zikretmediği ve kıssalarından hiçbir haber vermediği peygamberler de vardır. Onlara da icmâlen imân etmek gerekir. Kur'an'da

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيما

"Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberlere ve kıssalarını anlatmadığımız peygamberlere de vahyetmiştik"(Nisa Suresi, 4/164)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ

"Her millet için mutlaka bir uyarıcı gelmiştir." (Fatır Suresi, 24) âyetlerine göre asırlar boyunca gönderilen peygamberlerin sayı olarak binlerceyi aşmış olması gerekmektedir. Bazı âlimler bu sayıyı 124 000 şeklinde sınırlandırmışlardır. Fakat biz Cumhur-u ulema'nın dediği gibi mutlak bir sayıyı ileri sürmeyi uygun görmüyoruz." (Bkz. Said Ramazan el- Butî, İslâm Akaidi, Madve Yayınları, s. 204-205.)

Âlimler eskiden beri insanlık tarihi boyunca gönderilen peygamberlerin sayısı konusunda net bir bilgi vermemişlerdir. Bunun yerine yuvarlak bir ifade olarak tıpkı Kur'an âyetlerinin sayısı hakkında "6666 âyettir" dedikleri gibi şu kaynaklardan hareketle 124 bin peygamberden bahsetmişlerdir: Ahmed b. Hanbel, el-Müsned 5/265; İbn Hibbân, es-Sahîh 2/77; et-Taberânî, el-Mu'cemü'l-Kebîr 8/217; el-Hâkim, el-Müstedrek 2/652; et-Taberî, Tarihu'l-Ümem ve'l-Mülûk, 1/95.

Akaid ve Kelâm âlimleri bu kaynaklarda geçen bu tür rivâyetlerin ahad hadis olması nedeniyle "Nübüvvet" bahsinde Peygamberlere duyulan ihtiyaç, peygamberlerin vasıfları, peygamberlerin görevleri, Kur'an'da adı geçen peygamberler gibi önemli konuları vurgulamışlardır. Peygamberlerin toplam sayısı konusunda ise kesin ifadeler kullanmamışlar, hatta Akaid metinlerinde genellikle belli bir sayı zikredilmemiştir. Bu tavır tıpkı Ashabu'l-Kehf'in sayısı veya mağarada kaç sene uyudukları konusunda yapılan tartışmalar hakkındaki şu âyete binaen gösterilmiştir:

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاء ظَاهِراً وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَداً

 

"Ashab-ı Kehf'in sayılarında ihtilaf edenlerden bazıları: Onlar, üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir" diyecekler. Diğer bazıları da "Onlar, beş kişidir, altıncıları köpekleridir " diyecekler. Her ikisi de bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektir. (kimileri de:) "Onlar, yedi kişidir; sekizincisi köpekleridir" derler. De ki: "Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir." Onları ancak pek azı bilir, Bu sebeple onlar hakkında bu bildirilenler dışında bir münakaşaya girişme ve bunlar hakkında hiç kimseye de bir şey sorma!" (Kehf Suresi, 16/22.)

O halde peygamberlikle ilgili itikadi meseleler ve onların getirdiği ilahi hüküm ve mesajları bırakıp, sayıları gibi detayları gündeme taşıyarak itikadi saplantı, yozlaştırma ve tartışmalara sebebiyet vermek doğru değildir.

Ayrıca bu tür rivâyetlerde geçen sayılar konusunda "benim kanaatime göre yanlıştır" demek de doğru değildir. Bunun yerine "bu sayılar kesretten kinayedir, veya temsildir veya müteşabih bir ifadedir, veyahut mecazi anlam ifade etmektedir" gibi değerlendirmeler yapmak gerekmektedir. Aksi takdirde herkes hadislerde geçen her sayıyı hakiki anlamda sayar, bu hakiki anlamın da gerçek hayatta bir karşılığı olmadığını görenler Kur'an ve Sünnet'in her ikisi hakkında şüpheye düşerler. Allah korusun Arapça dilinin edebiyat, fesahat ve belağatini bilmeyenler çok kolay bir şekilde inkâr çukurlarına da düşebilirler.

Biz burada İslâmoğlu ve diğerlerine her konuda olduğu gibi bu konuda da itidali tavsiye etmekteyiz. İyi bir hekim her gelen hastaya kemoterapi tedavisi yapan hekim değil, hastanın hastalığını iyi teşhis edip o hastalığı giderecek ve mümkünse yan etkisi olmayacak ilaçlar takdir eden hekimdir. Hadis ve tefsir gibi ilimleri sokaktaki vatandaşın eline verip herkese operasyon yaptırma çabası ise, doktorların hastaların eline neşter verip onları birbirine ameliyat yaptırma işlemine benzemektedir.

Buradaki tavsiyemiz ise şu âyetlerdir:

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ

"Şayet onlar o işini Rasûle ve kendilerinden Ulu'l-emir olanlara havale etselerdi, o işin hükmünü istinbat/ictihad eden kişiler bileceklerdi." (Nisa suresi, 4/83)

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

"Şayet bilmiyorsanız, bilenlere sorunuz." (Nahl Sûresi, 16/43)

Allah hepimizi haddini aşmayan, hakkı hak bilip ittiba eden, batılı batıl bilip ictinab eden kullarından eylesin.

Kardeşiniz Molla Musa el-Celalî

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İSRA VE MİRACI İNKAR EDEN BİR ADAM

İSRA VE MİRACI İNKAR EDEN BİR ADAM

Genelde muhterem ilim adamları delilsiz ve tesbitsiz konuşmazlar. Özellikle Kur’an’ı yorumla

MUSTAFA İSLAMOĞLU HAKKINDA SON SÖZ

MUSTAFA İSLAMOĞLU HAKKINDA SON SÖZ

Mustafa İslâmoğlu hakkındaki son sözüm. Muhterem kardeşlerim, bu reddiyelerin hikâyesi Caner

“EZANI TAHRİF EDEREK TERCÜME ETMESİ” YANLIŞI

“EZANI TAHRİF EDEREK TERCÜME ETMESİ” YANLIŞI

Muhterem müslümanlar! Mustafa’nın 34. yanlışı, propaganda aracı Hilal TV’de ezanı tahri

“HZ. ÖMER’E IFTIRA ATIP EZANI DEĞİŞTİRMEKLE SUÇLAMASI” YANLIŞI

“HZ. ÖMER’E IFTIRA ATIP EZANI DEĞİŞTİRMEKLE SUÇLAMASI” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 34. yanlışı, Hz. Ömer (r.a.)’a iftira atıp ezanı de

“MEHDİ MESELESİ İSRAİLİYATTAN GELMEKTEDİR, BOŞUNA BEKLEMEYİN” YANLIŞI

“MEHDİ MESELESİ İSRAİLİYATTAN GELMEKTEDİR, BOŞUNA BEKLEMEYİN” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 32. yanlışında, Mehdi meselesinin İsrailiyattan geldiği

“HZ. İSA (A.S)’IN GÖKTEN YERE İNİŞİNİ İNKÂR ETMESİ” YANLIŞI

“HZ. İSA (A.S)’IN GÖKTEN YERE İNİŞİNİ İNKÂR ETMESİ” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 31. yanlışında, Hz. İsa (a.s.)’ın gökten yere inmeye

HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’IN DOĞUM GÜNÜNE DAİR YANLIŞI

HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’IN DOĞUM GÜNÜNE DAİR YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 30. yanlışında, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in doğum günü

“KUR’AN’IN ALLAH’A İSNAD ETTİĞİNİ İNKÂR ETME” YANLIŞI

“KUR’AN’IN ALLAH’A İSNAD ETTİĞİNİ İNKÂR ETME” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 29. yanlışını ele aldığımız bu yazımız “hayrın v

“GAYR-I MÜSLİMLER KÂFİR DEĞİLDİR” YANLIŞI

“GAYR-I MÜSLİMLER KÂFİR DEĞİLDİR” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Bu yazımızda Mustafa’nın 28. yanlışına ulaşmış oluyoruz. Kimi in

İSLAMOĞLU'NUN MISIR KATLİAMINI İSTİSMAR ETMESİ

İSLAMOĞLU'NUN MISIR KATLİAMINI İSTİSMAR ETMESİ

Geçen hafta(24 Kasım 2017) Mısır'da faili meçhul olan ve henüz kim tarafından işlendiği bil

İSLÂM’IN ÜÇ TEMEL KAYNAĞINA KARŞI HÜRMETSİZLİK

İSLÂM’IN ÜÇ TEMEL KAYNAĞINA KARŞI HÜRMETSİZLİK

Muhterem kardeşlerim! Mustafa tutturmuş “ben Allah’a yağcılık yapmam, Hz. Muhammed (s.a.v)

İman edip salih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır.

Hac, 50

GÜNÜN HADİSİ

İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz.

İbn-i Mace

TARİHTE BU HAFTA

*Bosna'da 800 kadar camii Sırplar Tarafından Yıkıldı(20 Ocak 1993) *Ridaniye Zaferi(22 Ocak 1517) *Babiali Baskını(23 Ocak 1913) *Hz.Ali'nin Küfe'de Şehid Edilmesi(24 Ocak 661)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI