Cevaplar.Org

HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

Muhterem müminler ve insaflı gençler! Bütün akli ve nakli bilimlerin ittifak ettiği kurala göre " iddia sahibi, kanıt sunmak durumundadır. " Fakat son dönemlerde İslâm adına " meçhul düşünceler " ortaya atanlar, kanıt sunmak yerine, kanıtları karartmaya teşebbüs etmektedirler


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-02-22 09:14:19

Muhterem müminler ve insaflı gençler!

Bütün akli ve nakli bilimlerin ittifak ettiği kurala göre " iddia sahibi, kanıt sunmak durumundadır. " Fakat son dönemlerde İslâm adına " meçhul düşünceler " ortaya atanlar, kanıt sunmak yerine, kanıtları karartmaya teşebbüs etmektedirler.

Konuya girmeden önce, bir Müslümanı küfre sürükleyen iki önemli hususa işaret etmek isterim:

1) Helali haram, haramı helal sayan küfre girer.

2) İslâm ümmetini delaletle ve sahabeyi küfürle itham etmek, küfre sebebiyyet verir. (Muğni'l Muhtaç, C: 4, Kitabur -Ridde )

Bu yazının yazılış amacı, Mustafa İslamoğlu'nun bir beyanına kuvvetli bir reddiyedir.

Mustafa, bütün delilleri inkâr ederek bir açıklama yaptığı için, yaptığı açıklamalar fetva olarak değerlendirilemez. Biz açıklamalarımızın delillerini sunacağız ve onuda kanıtlarını açıklamaya davet ediyoruz.

Hayızlı kadının orucu, İslâm adına ve İslam'dan beslenerek hareket eden bütün mezhep ve meşreplerde haramdır:

1) Hz. Aişe ( r.a.) dan rivayet edilen hadiste; "Hayızımız Ramazan'a rastladığında orucunu tutmayıp kaza eder, hayızlı iken kılmadığımız namazları kaza etmezdik " denilmiştir/Hadis. Buhari, Müslim, Ebu Davut, Tirmizi ve Nesei tarafından nakledilmiştir. (Tac Tercemesi, 205 nolu hadis)

2) Şafii mezhebinin kaynakları: "Hayızlı kadın, hem cenabet halindeki yasakları işleyemez hem de oruç tutamaz. İcma ile haram olduğu sabittir. İbn-i Hacer- Heytemi'ye göre bu konu ibadet olduğu için tartışılamaz. İmam'ul - Haremeyn bu konunun akli olarak anlaşılmasının mümkün olduğunu beyan etmiş ve demiştir ki: "Hayız kanı, kadını zayıf düşürmektedir. Oruç da insanı zayıflatmaktadır. Şayet hayızlı kadına oruç yasak olmasa, bedeni iki kat zayıflanacaktır. Bu yüzden İslâm bedenlerin korunması adına bu kararı vermiştir.(Kaynak; Er-Remli)

3) Hanefi mezhebinin kaynakları:

Hayızlı kadına oruç tutmak haramdır ve tutsa bile geçersizdir. Ramazanda tutmadığı oruçları kaza eder (İbn Abidin )

4) Hayızlı kadın cenabet halinde yapamadığı amellere ilaveten, oruç tutması haramdır. Ramazanda kılmadığı namazları iade etmez, oruçları kaza eder ( Karşılaştırmalı Dört Mezhep Fıkıh Kitabı )

Aslında Mustafa'nın saçmalıkları ve iftiraları cevap verilmeyi bile hak etmiyor. Fakat biz onu takip eden insanlara yol gösterip vazifemizi yapıyoruz. Allah hak dini hakkıyla yaşayanlardan kılsın bizi. Amin Amin Amin .

Molla Musa El-Celali

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

Muhterem müminler ve insaflı gençler! Bütün akli ve nakli bilimlerin ittifak ettiği kurala g

HACAMAT HAKKINDADIR

HACAMAT HAKKINDADIR

Muhterem Müslümanlar! Turan Dursun ve Selman Rüşdi olayından sonra Müslümanlar ülke ve dün

KUR’AN-I KERİM’E GÖRE PEYGAMBERLERE İTİRAZ EDENLERİN GEREKÇELERİ

KUR’AN-I KERİM’E GÖRE PEYGAMBERLERE İTİRAZ EDENLERİN GEREKÇELERİ

Günümüzde Yahudî ve Hıristiyan Oryantalistlerin başlattığı ve Müslüman teologların devam

SALAVAT GETİRMEK HAKKINDADIR

SALAVAT GETİRMEK HAKKINDADIR

Bu konu Hz. Peygamberimize salavat getirmek hakkındadır. Bu mesele Kur'an-ı Kerim ve sahih hadisl

KABİR AZABI HAKKINDA

KABİR AZABI HAKKINDA

Münkirlerin inkâr ettikleri hakikatlerden biri de kabir azabıdır. Kabir azabı, Kur'an ve sahih

İSRA VE MİRACI İNKAR EDEN BİR ADAM

İSRA VE MİRACI İNKAR EDEN BİR ADAM

Genelde muhterem ilim adamları delilsiz ve tesbitsiz konuşmazlar. Özellikle Kur’an’ı yorumla

MUSTAFA İSLAMOĞLU HAKKINDA SON SÖZ

MUSTAFA İSLAMOĞLU HAKKINDA SON SÖZ

Mustafa İslâmoğlu hakkındaki son sözüm. Muhterem kardeşlerim, bu reddiyelerin hikâyesi Caner

“EZANI TAHRİF EDEREK TERCÜME ETMESİ” YANLIŞI

“EZANI TAHRİF EDEREK TERCÜME ETMESİ” YANLIŞI

Muhterem müslümanlar! Mustafa’nın 34. yanlışı, propaganda aracı Hilal TV’de ezanı tahri

“HZ. ÖMER’E IFTIRA ATIP EZANI DEĞİŞTİRMEKLE SUÇLAMASI” YANLIŞI

“HZ. ÖMER’E IFTIRA ATIP EZANI DEĞİŞTİRMEKLE SUÇLAMASI” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 34. yanlışı, Hz. Ömer (r.a.)’a iftira atıp ezanı de

“MEHDİ MESELESİ İSRAİLİYATTAN GELMEKTEDİR, BOŞUNA BEKLEMEYİN” YANLIŞI

“MEHDİ MESELESİ İSRAİLİYATTAN GELMEKTEDİR, BOŞUNA BEKLEMEYİN” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 32. yanlışında, Mehdi meselesinin İsrailiyattan geldiği

“HZ. İSA (A.S)’IN GÖKTEN YERE İNİŞİNİ İNKÂR ETMESİ” YANLIŞI

“HZ. İSA (A.S)’IN GÖKTEN YERE İNİŞİNİ İNKÂR ETMESİ” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 31. yanlışında, Hz. İsa (a.s.)’ın gökten yere inmeye

İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve -yerli, taşralı- bütün insanlara eşit (kıble veya mâbed) kıldığımız Mescid-i Harâm'dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar (şunu bilmeliler ki) kim orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız.

Hac,25

GÜNÜN HADİSİ

Harb bir hiledir.

Buhari, Cihad 157; Müslim, Cihad 18, (1740)

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI