Cevaplar.Org

TAHRİF ÖRGÜTÜ

TAHRİF ÖRGÜTÜ Baş aktörler: Mustafa İslâmoğlu, Mehmet Okuyan , Abdulaziz Bayındır. Yaverler: Caner Taslaman, Emre Dorman, İlhami Güler, Mustafa Öztürk. Bunların bazı iftiraları şunlardır:


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-04-01 09:21:49

TAHRİF ÖRGÜTÜ

Baş aktörler: Mustafa İslâmoğlu, Mehmet Okuyan , Abdulaziz Bayındır.

Yaverler: Caner Taslaman, Emre Dorman, İlhami Güler, Mustafa Öztürk.

Bunların bazı iftiraları şunlardır:

"Kur'an'da hatalar vardır. Allah geleceği bilemez. Peygambere gerek yoktur . Hz İbrahime " ibo " denilebilir . Kur'an'dan bazı âyetlerin çıkması gerekir. Hz. Adem'in babası vardır. Evrim ile yaratıldık. Cennete girmek için Müslüman olmak şart değil, Hıristiyan ve Yahudiler de Cennet'e gireceklerdir. Namaz İsrailiyattan gelmedir. Cin diye bir şey yoktur. Hristiyan lidere "ekselans" denilir. Celle celaluhu ve salalahu aleyhi's-selam gibi ifadeler kullanmak yalakalıktır. Ayette bahsedilen Mescid-i Aksa Kudüs'teki mescit değil, Mekke'de bulunan bir mescit idi. İslâm'da yönetim biçimi yoktur. Kur'an'ın âyetleri tarihseldir."

Bu iftiraları Allah'ın izniyle delillerle çürüteceğiz.

1. İftiraları: KUR'AN'DA HATA OLDUĞUNU SÖYLEMENİN HÜKMÜ 

Muhterem müslümanlar!

Günümüzde bir çok ateist veya gayr-ı müslim âyet ve hadisleri okuyarak müslüman olmaktadırlar. Fakat eski mealci ve sünnet inkarcıları şimdilerde Kur'an'a saldırı düzenleyip insanlığa ve müslümanlara eziyet vermeye başladılar.

Bazı cahiller "Kur'an bize yeter. Sahih-i Buhari'yi çöpe atın!" dediklerinde, biz bu söylemin arkasında habis bir planın olduğunu daha önceki yazılarımızda ifade etmiştik. Cahiliye Arapları gibi kendi elleriyle helvadan put yapanlar, elbette acıktıklarında aşamalı olarak bu sanat eserlerini yiyeceklerdir. Hadisi, sünneti ve fıkhı hafife alanlar elbetteki bununla yetinmeyerek daha ileriye gidip artık Kur'an'a da saldırmaktadırlar. Bunu bilmek için kahin olmaya gerek yoktur. 1400 yıllık İslâm tarihi içerisinde müslümanlar bu tür imtihanlardan geçmişlerdir, bundan sonra da geçeceklerdir.

Hicr suresi 9. âyette Allahu Teala şöyle buyurmuştur:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"Şüphe yok o Kur'an'ı Biz indirdik. Mutlaka biz onu muhafaza da edeceğiz." Tefsirlerin tamamında Kur'an'ın şeytan ve insanın tahrif, tezyif ve tebdil girişimlerine karşı Allah tarafından korunduğu ifade edilmiştir. Aynı alimler, geçmiş kitapların aksine Kur'an'ın ekleme ve eksiltmelere karşı da koruma altında olduğunu belirtmişlerdir. Dileyen ilgili âyetin anlamı için Nesefi, Beydavi ve Keşşaf tefsirlerine bakabilir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki 1400 yıldır İslâm ümmetinin alimleri Kur'an'ın her yönüyle korunduğu konusunda icma etmişlerdir. Fakat bu son dönemlerde bazı mihraklar el birlik edip Kur'an'a hata, eksiklik, fazlalık ve başka töhmetler isnad ediyorlar. Bu sapkın güruhun lideri İblis, planı habis, yöntemi necistir. Ayrıca İblis İslâm'ın muazzam yapısını bir kerede dinamitlemenin zor olduğunu bildiği için, kerpiç kerpiç çözüp yok etmeyi daha uygun bulmuştur. Aslında İblis, Kur'an'ın kıyamete kadar korunduğunu bilmektedir. Fakat suyu ve havayı bulanıklaştırıp insanları birbirine düşürmenin kazançlı bir meslek olduğunun farkındadır. Bu yüzden müslümanların kalplerine vesvese düşürerek, daha önceki aşamada Sünnet hakkında şüpheler uyandırdığı gibi şimdi de Kuran hakkında vesveseler yaymaktadır.

Enes (r.a)'ın Hz. Ali'den ( r.a) rivayet ettiği bir hadise göre Liderimiz Hz . Peygamber şöyle buyurmuştur :

"Kur'an, hidayet ile sapıklık arasını ayıran hakem'dir. Şakası yoktur. Kim onu bir azgının yüzünden bırakırsa, Allah onu helak eder. Kim ondan başka bir yerde hidayet ararsa, Allah onu saptırır. O, Allahın sapsağlam ipidir. O hikmetli bir zikir, dosdoğru bir yoldur. Ona uyulduğu müddetçe haktan uzaklaşılmaz. Ona başka kelam karışmaz ki, hak ile batıl birbirine karıştırabilsin. Alimler ona doyamaz. Okumak ve tekrar edilmekle aşınmaz. Akılları hayrete düşüren fevkaladelikleri bitmez. O kitabdır ki, cinler onu işittikleri zaman kendilerini alamadı ve: "Muhakkak biz, şaşılacak doğruluğa hidayet eden bir Kur'an işittik" dediler. Kim onun dediğini söylerse, doğruyu söylemiş olur. Kim onunla amel ederse, karşılığını bulur. Kim onunla hükmederse, adalet göstermiş olur. Kim ona çağırırsa, doğru yola hidayet edilmiş olur." buyurdular. (Kaynak : Tac-ul Usul)

Allah, bu taifenin fertlerinin basiret gözünü açıp hidayet versin. Ne yazık ki, bu taifenin üyeleri hem yalan ve iftiralarıyla müslümanların gündemini işgal ediyorlar; hem de onları ve liderleri İblis'i taşlamaktan dolayı yapacağımız salavatların sayısının azalmasına ve daha hayırlı işlerle uğraşmamıza engel oluyorlar. Allah İslâm ümmetini onların şerrinden korusun. Âmin
Sonuç : Bu iftiranın sahibi İslâm şeriatına göre şüphesiz zındıktır, münafıktır.
Hidayet Allah'tandır .
Kardeşiniz Molla Musa Celali

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

TAHRİF ÖRGÜTÜ

TAHRİF ÖRGÜTÜ

TAHRİF ÖRGÜTÜ Baş aktörler: Mustafa İslâmoğlu, Mehmet Okuyan , Abdulaziz Bayındır. Yave

UYDURULMUŞ "ESMA-İ HÜSNA" LAR ve BATIL TARİFLER ÜZERİNE

UYDURULMUŞ

Muhterem müslümanlar ! Yer yüzündeki fesadı ortadan kaldırmakla emrolunan insan, şayet kendi

SAHİH-İ BUHARİ’Yİ ÇÖPE ATMA” HEZEYANINA KARŞI REDDİYEDİR

SAHİH-İ BUHARİ’Yİ ÇÖPE ATMA” HEZEYANINA KARŞI REDDİYEDİR

Muhterem Müslümanlar! Bugünlerde mealci ve sünnet inkârcıları taifesinden bazı cahiller “

HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

Muhterem müminler ve insaflı gençler! Bütün akli ve nakli bilimlerin ittifak ettiği kurala g

HACAMAT HAKKINDADIR

HACAMAT HAKKINDADIR

Muhterem Müslümanlar! Turan Dursun ve Selman Rüşdi olayından sonra Müslümanlar ülke ve dün

KUR’AN-I KERİM’E GÖRE PEYGAMBERLERE İTİRAZ EDENLERİN GEREKÇELERİ

KUR’AN-I KERİM’E GÖRE PEYGAMBERLERE İTİRAZ EDENLERİN GEREKÇELERİ

Günümüzde Yahudî ve Hıristiyan Oryantalistlerin başlattığı ve Müslüman teologların devam

SALAVAT GETİRMEK HAKKINDADIR

SALAVAT GETİRMEK HAKKINDADIR

Bu konu Hz. Peygamberimize salavat getirmek hakkındadır. Bu mesele Kur'an-ı Kerim ve sahih hadisl

KABİR AZABI HAKKINDA

KABİR AZABI HAKKINDA

Münkirlerin inkâr ettikleri hakikatlerden biri de kabir azabıdır. Kabir azabı, Kur'an ve sahih

İSRA VE MİRACI İNKAR EDEN BİR ADAM

İSRA VE MİRACI İNKAR EDEN BİR ADAM

Genelde muhterem ilim adamları delilsiz ve tesbitsiz konuşmazlar. Özellikle Kur’an’ı yorumla

MUSTAFA İSLAMOĞLU HAKKINDA SON SÖZ

MUSTAFA İSLAMOĞLU HAKKINDA SON SÖZ

Mustafa İslâmoğlu hakkındaki son sözüm. Muhterem kardeşlerim, bu reddiyelerin hikâyesi Caner

“EZANI TAHRİF EDEREK TERCÜME ETMESİ” YANLIŞI

“EZANI TAHRİF EDEREK TERCÜME ETMESİ” YANLIŞI

Muhterem müslümanlar! Mustafa’nın 34. yanlışı, propaganda aracı Hilal TV’de ezanı tahri

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

"Tutumlu kişi asla fakir olmaz."

Taberani

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii'nin yeniden ibadete açılışı(15 Nisan 1772) *Turgut Özal'ın Vefatı(17 Nisan 1993) *Türk-Yunan savaşının başlaması(18 Nisan 1897) *Miladi takvime göre Efendimiz'in (s.a.v.)dünyaya teşrifleri(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI