Cevaplar.Org

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-12

Nâkıs u kâmil ne-yeksânend i der kat'-i umûr Ân çı ez şemşîri mî âyed ne-hadd-i hançer-est Açıklaması


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-08-31 02:11:51

34.

ناقِصُ و کامِلْ نَه یکْسانَنْدِ دَرْ قَطْعِ أمُورْ

آنْـچِه أزْ شِمْشِيرِ مي آیَدْ نه حَدِّ خَنْجَرَ اسْتْ

34

Nâkıs u kâmil ne-yeksânend i der kat'-i umûr

Ân çı ez şemşîri mî âyed ne-hadd-i hançer-est

Açıklaması

[ Kemal'e ermiş biri ile kemal'e ermemiş biri (usta ile çırak gibi) işleri halletmekte eşit değildir; Kılıçtan hâsıl olan etki hançerin yetkisi dışındadır.]

35.

چُونْ کُنَنْدْ أَهْلِ حَسَدْ طُوفانْ طَرِیقِ حِلْمِ گِیرْ

گاهِ مَوْجْ آرامِ گَشْتِی را زِ ثِقْل لَنگَرَ است

35

Çûn kunend ehl-i hased tûfân tarîk-i hilm i gir.

Gâh-i mevc ârâmı keştî râ zı sıkli lenger-est

Açıklaması:

[Haset ehli seni kıskançlık tufanına boğmak istedikleri zaman hilim yolunu tut. Dalgalar zamanında, geminin selâmette kalabilmesi, gemi demirinin ağırlığındandır.]

36

با حَسُودانْ لُطْفِ خُوشْ باشَدْ وَلِی نَتْوانْ بَآبْ

کُشْتَنْ آنْ آتَشْ که اَنْدَرْ سَنْگُ و آهَنْ مُضْمَرَ اسْتْ

36

Bâ hesûdân lutfı hoş bâşed velî netvân be-âb

Kuşten ân âteş ki ender seng u âhen mudmer-est

Açıklaması:

[Haset eden kimselere güzel davranmak hoş olur. lâkin taş ve demirin içinde saklanmış ateşi suyla söndürmek mümkün değildir,. Yani Haset edenlerle yumuşak davranmak güzel bir şeydir lakin çakmak taşı ile demirinde gizli olan ateşi suyla söndürmek mümkün olmadığı gibi, onların içinde saklı olan kıskançlık ateşini söndürmek mümkün değildir

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-12

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-12

Nâkıs u kâmil ne-yeksânend i der kat'-i umûr Ân çı ez şemşîri mî âyed ne-hadd-i hançe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-11

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-11

Nîki âmûz ez heme er kem zi hod âhır çı ayb Râsıtî der cedvel-i zerker zı çûpîn mıst

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-10

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-10

Ruzigâret tîre, destet hâliy u , dıl pur heves. Şeb dırâz u , nâ-hunân üftâde , a'zâ p

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-9

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-9

Her ki râ har sâhti şehvet nîm i hardal gû be-akl Hôd be fehm-i horde dânân nîm-i hardal h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-8

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-8

Merd-i kâsib k'ez meşakkat mi-kuned kef râ doroşt Behr-i nâ-hemvâri-i nefs-i değel sûhân-g

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-7

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-7

Tâmi'ân ez behr-i to’me pîş-i her hes ser nihend Kâni'ân râ hande ber şâh u vezîr-i ki

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-6

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-6

Gerçi hoş bâşed zer ibrâ kun, ki hod ibrâsti tâc Behr-i İbrâhîmu , zer na'leyn-i pây-i

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-5

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-5

Şud dehânı hırs-i Sencer pur velî ez hâk-ı merv În suhan bişnev ki mervî ez dehân-i Senc

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-4

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-4

Bugzer ez vîrâne-i gîtî selâmet gerçi hest Gence-hâ der vey ki ber her yek tılısm-i dîger

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-3

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-3

Kîse hâlî bâşı behr-i rıf'et-i yevmu'l hisâb Sıfrı çûn hâlist zı erkâm-ı ade

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-2

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-2

Ger ne-dâred sim u zer dânâ, me-nih nâm'eş gedâ Der bereş dıl bahr-i dânış, û şeh-i be

Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.

Enfal,2

GÜNÜN HADİSİ

Oruç insanı cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır; tıpkı sizi harpte ölüme karşı muhafaza eden bir kalkan gibi...

Buhari,Ebû Davud,Tirmizi, Nesai

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI