Cevaplar.Org

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-14

Hârihâr-i şek derûn-i dıl buwed cân ra çu ger Ma'ne-iْإن k'ez berây-i şek buwed z'ân rû ger-est Açıklaması


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-10-08 11:52:50

40. beyit

خارِخارِ شَکْ دَرُونِ دِلْ بُوَدْ جانْ را چُو گَرْ 

مَعْنَئِ "إنْ" کَزْ بَرایِ شَکْ بُوَدْ زانْ رُو گَرَ اسْتْ

40

Hârihâr-i şek derûn-i dıl buwed cân ra çu ger

Ma'ne-iْإن k'ez berây-i şek buwed z'ân rû ger-est

Açıklaması

[ kalbin içinde olan şekkin, (şüphenin) iztırabı, ruh için uyuz illeti gibidir. Çünkü sükunet , rahatlık ancak yakîn ile olur.

Arapçada, اِنْ kelimenin şek manasına olması sebebiyle fariside گَرْ ger (eğer) demektir. Aynı zamanda fariside "ger" uyuz demektir. Bu ikinci misra' şekkin uyuz hastalığı gibi rahatsız edici olmasına kanıttır.

41.ci beyit

هَسْتِ مَرْدِ تیرَه دِلْ دَرْ صُورَتِ أهْلِ صَفا

آنْ زَنِ هِنْدُو کِه أزْ جِنْسِ سُفِیدَه شْ چادُرَ اسْتْ

41

Hesti merdi tîre dıl der sûret-i ehl-i safâ

An zen-i hindû ki ez cins-i sufideş çâdur-est

Açıklaması:

[Karanlık kalpli olup ta kendini safa ehli gibi gösteren kişi, beyaz örtüye bürünmüş bir siyah kadının hâli gibidir.]

42.ci beyit

هَرْ خَلَلْ کَانْدَرْ عَمَلْ بِینِی زِ نُقْصانِ دِلَسْتْ

رَخْنَه کانْدَرْ قَصْرِ بِینِی اَزْ قُصُورِ قَیْصَرَسْتْ

42

Her halel k'ender amel bînî zı noksân-ı dıl-est

Rahne k'ender kasri bînî ez kusûr-i kayser-est

Açıklaması

[Amelinde gördüğün her kusur, kalbin noksanlığındandır, 

Sarayın duvarında gördüğün her çatlak, kayserin، mimarının (saray ustasının) hatasındandır.]

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-16

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-16

Her çe mî yâbî zı vey ân hâsiyet keş mümkin-est Ta'n-ı û ber fakd-i her nâ- mümkünî

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-15

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-15

Nefs-i zulmet rev be habli'llâh zı cunbiş bâzı mând Ruşte-i hurşidi bendi bâl-i murğ-i ş

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-14

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-14

Hârihâr-i şek derûn-i dıl buwed cân ra çu ger Ma'ne-iْإن k'ez berây-i şek buwed z'ân r

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-13

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-13

Ger neî hemkâr bâ nîkân zi hem-nâmî çı sûd Yek mesîh ibrâ-i ekmeh kerdu diğer a'ver-es

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-12

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-12

Nâkıs u kâmil ne-yeksânend i der kat'-i umûr Ân çı ez şemşîri mî âyed ne-hadd-i hançe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-11

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-11

Nîki âmûz ez heme er kem zi hod âhır çı ayb Râsıtî der cedvel-i zerker zı çûpîn mıst

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-10

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-10

Ruzigâret tîre, destet hâliy u , dıl pur heves. Şeb dırâz u , nâ-hunân üftâde , a'zâ p

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-9

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-9

Her ki râ har sâhti şehvet nîm i hardal gû be-akl Hôd be fehm-i horde dânân nîm-i hardal h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-8

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-8

Merd-i kâsib k'ez meşakkat mi-kuned kef râ doroşt Behr-i nâ-hemvâri-i nefs-i değel sûhân-g

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-7

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-7

Tâmi'ân ez behr-i to’me pîş-i her hes ser nihend Kâni'ân râ hande ber şâh u vezîr-i ki

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-6

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-6

Gerçi hoş bâşed zer ibrâ kun, ki hod ibrâsti tâc Behr-i İbrâhîmu , zer na'leyn-i pây-i

Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur.

Tâ Hâ, 8

GÜNÜN HADİSİ

Sizden biriniz, kendisi için sevdiği şeyi (mü'min) kardeşi için de sevinceye kadar kamil mümin olmaz.

250 Hadis, s.148

TARİHTE BU HAFTA

*Cumhuriyet'in ilanı(29 Ekim 1923) *Sütçü İmam Maraş'ta direnişi başlattı(31 Ekim 1919) *I.Dünya Harbine girdik(1 Kasım 1914) *İmam-ı Rabbani Hz.lerinin İrtihali(2 Kasım 1624) *Hz.Ömer(r.a.)'in Şehadeti(3 Kasım 644)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI