NURDAN VECİZELER-9

“Amiriyet ve hâkimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir, iştiraki reddetmektir, müdahaleyi ref etmektir.” İzah: İnsan ve kâinat arasında münasebetler var. Allah(c.c) insana hâkimiyet şe’ni vermiş. İnsan nasıl rakip kabul etmiyorsa, Allah da öyle şerik kabul etmez.


2024-05-02 10:57:38

"Amiriyet ve hâkimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir, iştiraki reddetmektir, müdahaleyi ref etmektir."

İzah: İnsan ve kâinat arasında münasebetler var. Allah(c.c) insana hâkimiyet şe'ni vermiş. İnsan nasıl rakip kabul etmiyorsa, Allah da öyle şerik kabul etmez.

"Acaba saltanat-ı mutlaka suretindeki hâkimiyet ve rububiyet derecesindeki âmiriyet, bir Kadîr-i Mutlak'ta ne derece o redd-i müdahale kanunu ne kadar esaslı bir surette hükmünü icra ettiğini kıyas et."

İzah: Mutlak kayıtlı, mukayyedin zıddı. Bir hükümdar sadece belirli bir sınır içinde hükümferma olur. Allah umum mülkün sahibidir. Saltanatı mutlakadır. Elbette sınırlı saltanat şerik kabul etmezse, mutlak saltanat da hiçbir şekilde şerik kabul etmez. Çocuk baba, amir memur ilişkisi düşün… Birincisinde kısmi bir terbiye söz konusu olduğu için babanın sözünü tutmamak çok daha ayıp ve kötü bir şeydir.

Allah'ın amiriyeti; bizi nutfeden adam eden Allah, kâinatı terbiye eden Allah, kainatı bizim için tam bir mesken olarak yapan, 18 bin alemi terbiye eden Allah.. Bizden ubudiyet bekliyor ve ölene kadar bizi serbest bırakmış, bu süre zarfında ne istersen onu yap.

Allah'ın emirleri rububiyete dayanıyor. Seni bu kadar terbiye eden Allah'ı bırak, git başkasına ibadet et, hiç olur mu?

"Rububiyet-i âmme, ubudiyet-i külliye ister. Bu da zülcenaheyn resullerin vahdet-i İlâhiyeyi halka ilân etmeleriyle mümkün olur."

İzah: Rububiyet; bir şeyi tedricen kemale erdirmek. Bütün âlemi Allah bir ilk noktadan ( hilkat karışımı vs) terbiye ede ede bu hale getirmiş. Aynı kanunla bizi de nutfeden bu hale getirmiş. Her şeyimizi O terbiye etmiş, hayal, hafıza, akıl, fikir, ruh, beden. Her şey onun tezgâhından çıkıyor… Rububiyyet-i âmme.

Böyle bir rububiyet ubudiyet-i külliye ister, her bir organı alet ve cihazatı ibadet ettirdi mi, Küllliye oluyor bu. Gözü Allah terbiye etti, onu tefekkür için kullanmak ubudiyet, aklı hikmette kullanmak güzel bir ubudiyyet, İnsan kâinatta her şeyi sever. Ama bir tavuk buğday ve türevlerini sever. Allah'ı sever insan, bu fevkalade bir şey. Sonsuz muhabbeti Allah'a sarf etmek. Bütün duygu ve hissiyatları yerli yerinde kullanmak.

"Gafletten neş'et eden dalâlet, pek garip ve aciptir. Mukareneti, illiyete kalbeder... Hâlbuki devamlı mukarenet, illiyete delil olamaz."

İzah: Meyve ağaçtan çıkıyor. Ağaç meyveyi yapmıyor, ağacı kim yaptı ise meyveyi de yapan o, ağacı yapan kâinatı yapan. Ağaç meyve bitişik gibi, ama arada çok esma var…

Devamlı mukarenet, illiyete delil olamaz. Elma sürekli elma veriyor, bazen de vişne verse, bizim elma vişneyi irade etti deriz. Demek o sürekli elma vermeye mahkûm… Daima böyle olunca bu bir kanun olur, bu kanuna ağaç itaat etmiştir.

Caddede gezen insan 30 sene önceki arkadaşına tesadüf edebilir. İnsan iş yerine gidiyor, her gün Mehmet e tesadüf ediyorsa, orada bir kanun vardır, herkes aynı saatte göreve geliyor.

"Ey insan! Kur'ân'ın desâtirindendir ki, Cenâb-ı Hakkın mâsivâsından hiçbir şeyi, ona taabbüd edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Hem, sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünkü mahlûkat mâbûdiyetten uzaklık noktasında müsâvi oldukları gibi, mahlûkiyet nisbetinde de birdirler."

İzah: Güneşe tapanlar var, olmaz böyle, o nur isminin tecellisi. Hz. Ali'ye, Hz. İsa'ya vs muhabbet iyidir, ama ibadet edecek bir derecede değildir asla.

Bunlar ifrat, tefrit ise, kendini de büyük görecek kadar olmaz, hayvanlardan üstünüz hamd olsun, daha âlimiz hamd olsun, daha çok çalışıyoruz hamd olsun, her türlü üstünlük mevhibe-i ilahiye…

Bu köpek hiç günah işlemedi, onun nefsi hep itaat ediyor… Benim nefsim her türlü kötülüğü ister…

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

NURDAN VECİZELER-10

NURDAN VECİZELER-10

Kalbden maksat, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i R

NURDAN VECİZELER-9

NURDAN VECİZELER-9

“Amiriyet ve hâkimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir, iştiraki reddetmektir, müdahaleyi

NURDAN VECİZELER-8

NURDAN VECİZELER-8

“Hakikaten mümin cennete layık ve kâfir cehenneme muvafık bir mahiyet kesb eder.” İzah: B

NURDAN VECİZELER-7

NURDAN VECİZELER-7

“İnkılab-ı hakikat olmaz. Nev'-i mutavassıtın silsilesi devam etmez. Tahavvül-ü esnaf, ink

NURDAN VECİZELER-6

NURDAN VECİZELER-6

“Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı dest-i kudretin perdesi bil

NURDAN VECİZELER-5

NURDAN VECİZELER-5

Nimet içinde in’âm görünür, Rahmân’ın iltifatı hissedilir. Nimetten in’âma geçsen, M

NURDAN VECİZELER-4

NURDAN VECİZELER-4

Masnuatta hiçbir eser yok ki, çok manalı bir lafz-ı mücessem olmasın, Sâni'-i Zülcelal'in ç

NURDAN VECİZELER-3

NURDAN VECİZELER-3

“Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz; meşru dairedeki keyfe iktifa ed

NURDAN VECİZELER-2

NURDAN VECİZELER-2

“O Zât, (asm) ubudiyet-i küllîye cihetiyle kesret tabakatının dergâh-ı İlahiye elçisi old

NURDAN VECİZELER-1

NURDAN VECİZELER-1

Takdim Değerli ziyaretçilerimiz, yeni bir bölümümüzü daha hizmetinize sunuyoruz. Risale-i Nu

Şüphesiz Biz Seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

Fetih, 8

GÜNÜN HADİSİ

Yanında ana babası, ya da onlardan biri yaşlanıp da, gerekeni yaparak cennete giremeyen kimsenin burnu sürtülsün!"

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır Hocaefendi Vefat Etti (27 Mayıs 1942) *Azerbaycan'ın İstiklali(28 Mayıs 1918) *İSTANBUL'UN FETHİ VE AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASI(29 MAYIS 1453) *İmam Nesei'nin Vefatı(31 Mayıs 1310) *Ayasofya'da İlk Cuma Namazı Kılındı(1 Haziran 145

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI